Albert Wydrzycki

Moje zainteresowania badawcze skupiają się wokół tematyki archeologii górskiej, szczególnie dotyczącej zagadnień epoki kamienia w Alpach. Tematem mojej dysertacji są strategie osadnicze w plejstocenie i wczesnym holocenie na obszarze Tyrolu.

Publikacje

Wydrzycki A.

Mezolityczne surowce kamienne na obszarze Tyrolu i w jego okolicach. Archeologia Gór: In memoriam Andrzej Żaki. Nowy Targ: Wydaw. Muzeum im. Czesława Pajerskiego w Nowym Targu (Praca oddana do druku).

2018 The Mesolithic raw stone materials in the Tyrol and the adjacent area. W: Valde-Nowak P., Sobczyk K., Nowak M., Źrałka J. red. MULTAS PER GENTES ET MULTA PER SAECULA. AMICI MAGISTRO ET COLLEGAE SUO - IOANNI CHRISTOPHO KOZŁOWSKI DEDICANT. Kraków: Wydaw. Alter, s. 243-248.

2017 Mezolit Tyrolu i przyległych terenów Alp Wschodnich. Młoda Muzeologia, tom II: ,,Czytanie Przeszłości. Materiały z Międzynarodowej Studencko-Doktoranckiej Konferencji Naukowej, Rzeszów, 21-22 kwietnia 2016 r". Rzeszów: Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, s. 9-23.

2014a Rola zwierząt jako dostarczycieli surowca do produkcji ubioru w dobie wczesnego eneolitu strefy alpejskiej na podstawie odzienia słynnego Człowieka z lodowca. W: Jędrysik J., Maślak A., Kenig R., Oberc T. red. Nasi mniejsi bracia czy środek przetrwania? Znaczenie zwierząt w dziejach ludzkości. Kraków: Wydaw. Koło Naukowe Studentów Archeologii UJ, s. 28-40.

2014b  ,,Człowiek z lodowca” – jak analiza ciała pozwala nam poznać historię. W: Głąb H., Wronka I., Marchewka J. red. ,,Ciało jako rusztowanie”. Referaty VIII Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Antropologicznej. Kraków: Wydaw. DRUKROL, s. 156-160.