Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Instytut Archeologii UJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wszystkie wnioski dotyczące roku akademickiego 2020/21 tj. o wpis warunkowy, powtarzanie roku bądź przedmiotu, Indywidualny Plan Studiów, Indywidualny Program Studiów, urlopy dziekańskie i studenckie, wpisy po urlopie itp. prosimy przesyłać pocztą elektroniczną.

Wszystkie wnioski dotyczące roku akademickiego 2020/21 tj. o wpis warunkowy, powtarzanie roku bądź przedmiotu, Indywidualny Plan Studiów, Indywidualny Program Studiów, urlopy dziekańskie i studenckie, wpisy po urlopie itp. prosimy przesyłać pocztą elektroniczną przy pomocy adresów w domenie: @uj.edu.pl, przed rozpoczęciem roku akademickiego 2020/21, czyli do 30.09.2020 r.

dotyczy również:

Zaświadczenia o statusie studenta (w j. polskim i angielskim)
Zaświadczenie do banku do kredytu studenckiego

z uwagi na sytuację pandemiczną są wysyłane skanem, przez sekretariat IA UJ,
na prośbę studenta przesłaną wyłącznie z konta w domenach uj.edu.pl lub student.uj.edu.pl

Polecamy również
Uwaga! Zmiana w terminie rejestracji na zajęcia
UWAGA! Aktualizacja: Zasady nauczania w naszym instytucie w I semestrze 2020/2021
Sekretariat: Nowe zasady dostępu dla studentów
Terminy egzaminów w sesji poprawkowej

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Media społecznościowe