Z Archeologią na Ty. Edukacja i popularyzacja archeologii w szkołach licealnych

Projekt edukacyjny Koła Naukowego Studentów Archeologii UJ

Z Archeologią na Ty. Edukacja i popularyzacja archeologii w szkołach licealnych

 

Celem przedsięwzięcia jest rozbudzenie zainteresowania dziedziną jaką jest archeologia, zapoznanie młodego pokolenia z działalnością archeologa, zaznajomienie z realizowanymi badaniami na terenie Polski i krajów zagranicznych. Przyczyni się to do poszerzenia świadomości społecznej na temat ochrony dziedzictwa kulturowego i związanych z tym problemów.  

Bazując na wcześniejszych doświadczeniach i działalności wśród młodzieży, studenci archeologii planują rozpocząć współpracę z krakowskimi liceami. Cykl zajęć, obejmujących wykłady i warsztaty, umożliwią realizację podstawowych wytycznych projektu i uzyskanie odpowiednich efektów, które mogą skłonić do dalszego pogłębiania wiedzy. Współpraca z ośrodkami szkolnictwa spowoduje większe zainteresowanie pracami związanymi z ochroną dziedzictwa kulturowego. Podjęte działania przyczynią się do dostrzeżenia oraz głębszej analizy problemów dotyczących specjalizacji badawczej każdego archeologa. Zwrócenie uwagi młodym pokoleniom na ochronę i zarządzanie dziedzictwem kulturowym w danym cyklu kształcenia poprawi jakość i świadomość przyszłego społeczeństwa.

Projekt zakłada 45 minutowe wykłady poruszające zagadnienia związane z rodzajem stanowisk, metodyką badań archeologicznych, typami i interpretacją znalezisk, a także problematykę ochrony i zarządzania dziedzictwem kulturowym we współczesnym świecie.  Zostanie uwzględniona aktualna działalność archeologiczna na terenie Polski i krajów zagranicznych, która posłuży do zobrazowania danej metodologii badawczej. W trakcie zajęć planowana jest również dyskusja o dotychczasowej wiedzy uczniów dotyczącej archeologii, a także znaczeniu dziedzictwa kulturowego dla współczesnego człowieka i sposobów jego ochrony. W miarę możliwości zostaną pokazane/przedstawione poszczególne typy zabytków, znajdowane na stanowiskach archeologicznych.

Mamy nadzieję, iż powyższy projekt byłby początkiem dłuższej współpracy z młodzieżą, który w przyszłości obejmowałby cykl dalszych spotkań wychodzących poza środowisko szkolne.

Koordynator projektu: studenci i doktoranci IA UJ

Opiekun projektu: dr Michał Wojenka

Kontakt: projekt.archeo@gmail.com ; tel: 781 902 779

Data opublikowania: 14.01.2014
Osoba publikująca: Piotr Kołodziejczyk