Konferencja „Sztuka Naskalna: Dziedzictwo Przeszłości”

PROGRAM KONFERENCJI

KONFERENCJA „Sztuka Naskalna: Dziedzictwo Przeszłości" będzie trzecim naukowym spotkaniem poświęconym polskim badaniom sztuki naskalnej, których cykl został zapoczątkowany w Poznaniu (2012 i 2015 r.) w ramach współpracy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oraz Muzeum Archeologicznego. Tym razem gospodarzem dyskusji będzie Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Naszą intencją jest popularyzowanie badań nad sztuką naskalną na naukowym poziomie, promocja polskich inicjatyw badawczych w tej dziedzinie oraz budowanie interdyscyplinarnego forum dyskusji. Jakkolwiek sztuka naskalna w swojej większości powstała w dawnych czasach, w niektórych rejonach świata była ona żywą tradycją jeszcze w XX wieku. A dziś coraz częściej staje się też ważnym punktem odniesienia dla rdzennych społeczności w poszukiwaniu i podtrzymywaniu własnej tożsamości. Stąd podtytuł tegorocznego spotkania „Dziedzictwo przeszłości", którym pragniemy podkreślić, że pomimo faktu, iż sztuka naskalna jest silnie zakorzeniona w przeszłości, jest też ważnym aspektem współczesności. Intryguje ona archeologów, przedstawicieli innych dyscyplin humanistycznych, ale także osoby spoza świata nauki, jak współczesnych artystów. Zapraszamy zatem do interdyscyplinarnej dyskusji przedstawicieli różnych środowisk naukowych.

KONTAKT: rockart.seminarium3@gmail.com

Komitet naukowy:
prof. dr hab. Paweł Valde-Nowak
dr hab. prof. UAM Andrzej Rozwadowski
dr Radosław Palonka
dr Paweł Polkowski

Komitet organizacyjny:
dr hab. prof. UAM Andrzej Rozwadowski
dr Radosław Palonka
mgr Anna Słupianek
Katarzyna Ciomek
Klaudia Jagoda

Data opublikowania: 23.10.2017
Osoba publikująca: Piotr Kołodziejczyk