Studencko-Doktorancka Konferencja Numizmatyczna

Sekcja Śródziemnomorska Koła Naukowego Studentów Archeologii i Koło Naukowe Historyków Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego

zapraszają do wzięcia udziału w

I Ogólnopolskiej Studencko-Doktoranckiej Konferencji Numizmatycznej
„Pecunia omnes vincit. Moneta miejscowa i obca w starożytności i średniowieczu",


która odbędzie się 23-24 maja 2014 roku
w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Celem konferencji jest wymiana wiedzy i poglądów z zakresu szeroko pojętej numizmatyki lokalnej i napływowej w czasach starożytnych i średniowiecznych.
Konferencja skierowana jest do studentów i doktorantów z dziedziny archeologii, historii, a także innych nauk pokrewnych.

Wypełnione formularze z abstraktami w języku polskim (ok. 200 wyrazów) oraz wybranym obcym języku konferencyjnym (ok. 200 wyrazów),
prosimy przysyłać na adres: pec.vincit@gmail.com do 31 marca 2014 roku.

Formularz dostępny na stronie KNSA UJ:
http://archeo.5procent.eu/konferencja-numizmatyczna/

Przewiduje się opłatę konferencyjną w wysokości 60 zł (zapewniony nocleg) i 30 zł (bez noclegu).
Wszelkie pytania prosimy kierować na ww. adres mailowy!

Planowane jest również wydanie publikacji pokonferencyjnej.

 

Komitet organizacyjny: Paulina Koczwara, Alicja Jurkiewicz, Bartosz Kołoczek, Maciej Wacławik, Barbara Zając (Sekcja Archeologii Śródziemnomorskiej KNSA UJ, Koło Naukowe Historyków Studentów UJ)

Zespół osób pomagających w czasie konferencji: osoby związane z numizmatyką, z Sekcji Archeo Śródz. KNSA UJ/ KNHS UJ

Opieka merytoryczna: dr hab. Jarosław Bodzek

 

 

Data opublikowania: 14.01.2014
Osoba publikująca: Piotr Kołodziejczyk