Konferencja "Aqua vitae. Środowisko wodne w świadomości człowieka przez wieki"

Sekcja Archeologii Podwodnej Koła Naukowego Studentów Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego zaprasza na:

Konferencję pt. Aqua vitae. Środowisko wodne w świadomości człowieka przez wieki        

(17 – 18 stycznia 2015 r.)

Poświęcona będzie ona badaniom wpływu środowiska wodnego na człowieka i tworzoną przez niego kulturę.  Przedstawione zostaną odczyty prelegentów reprezentujących szeroki wachlarz dziedzin nauki, nie tylko tych ściśle powiązanych z archeologią. Dzięki temu możliwe będzie interdyscyplinarne ujęcie wspomnianego zagadnienia z wielu różnych punktów widzenia, a więc ukazanie go całościowo, wraz z pełną jego złożonością.

Podczas konferencji, poruszona zostanie tematyka perspektyw badawczych Uniwersytetu Jagiellońskiego, na polu badań podwodnym.  Będzie to doskonała okazją do zaprezentowania ich szerszemu gronu odbiorców, będących studentami i badaczami tematu, reprezentującymi różne ośrodki naukowe w Polsce. Będzie to pierwsza tego typu konferencja w środowisku krakowskim. Jej nowatorskość przejawia się przede wszystkim w podjętej tematyce, a także próbie ukazania znaczenia i potencjału badawczego Uniwersytetu Jagiellońskiego na arenie badań podwodnych w Polsce, a zwłaszcza w jej południowej części. 

Podczas dwudniowej konferencji, oprócz licznych prelekcji i paneli dyskusyjnych, planowane jest zwiedzanie miasta celem pokazania przybyłym gościom najważniejszych zabytków Krakowa i jego placówek muzealnych. Uczestnicy konferencji będą mieli możliwość zapoznania się z najnowszymi wynikami badań podwodnych w sezonie 2013/2014, poszerzenia swojej wiedzy na temat środowiska wodnego i jego kooperacji z człowiekiem od jego początków, aż do dziś. Liczymy, że konferencja stanowić będzie doskonałą platformę wymiany myśli, wiedzy i najnowszych informacji, pomiędzy studentami, badaczami tematu z całej Polski oraz osobami niezwiązanymi bezpośredni z prezentowaną tematyką.    

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy!

Plan konferencji

Więcej informacji na:

https://www.facebook.com/KonferencjaSAP

oraz pod adresem: aquavitae2015@gmail.com

 

Opiekun naukowy:

Prof. dr hab. Paweł Valde-Nowak

Koordynatorzy:

Jakub Niebylski

Szymon Walkowski

Data opublikowania: 13.01.2015
Osoba publikująca: Piotr Kołodziejczyk