Zapraszamy do udziału w konferencji krajobrazowej w 2016 r.

CRACOW LANDSCAPE CONFERENCE 2016
Landscape as impulsion for culture: research,
perception & protection


June 29 - July 1, 2016
Cracow, Poland


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Szanowni Państwo!

W imieniu organizatorów wydarzenia naukowego pt. Cracow Landscape Conference, które odbędzie się po raz pierwszy w czerwcu 2016 roku, pragniemy serdecznie zaprosić Państwa do udziału w tej inicjatywie.
Idea przygotowywanej przez nas konferencji opiera się na podkreśleniu roli multi-dyscyplinarnych badań krajobrazowych i próbie połączenia wysiłków fachowców różnych specjalności, badających, interpretujących oraz tworzących krajobraz. Podczas konferencji odbędą się sesje poświęcone m.in. takim zagadnieniom jak definicje i rozumienie zagadnień krajobrazowych, rola badań krajobrazowych w badaniu przeszłości człowieka czy współczesna percepcja krajobrazu i kierunki jego ochrony oraz przekształcania.

Istotną cechą spotkań z cyklu CLC będzie komplementarne podejście badawcze, integrujące warsztaty nauk humanistycznych, przyrodniczych i ścisłych a także nauk o sztuce i nauk technicznych. Ten sposób działania stwarza szansę integracji różnych nurtów badawczych, mających na celu poznanie interakcji "człowiek - środowisko" oraz roli jaką odgrywa człowiek w krajobrazie i roli krajobrazu w kształtowaniu się wzorców i mechanizmów kulturowych. Wzajemne oddziaływania i relacje miały przecież wiele różnych odcieni i motywacji, wpływając wieloaspektowo na funkcjonowanie człowieka i formowanie się obecnego stanu kultury i środowiska.

Patronat honorowy nad konferencją objęli: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Marszałek Województwa Małopolskiego, Międzynarodowy Komitet Naukowy Krajobrazu Kulturowego ICOMOS-IFLA (ISCCL), Międzynarodowy Komitet Naukowy ds. Zarządzania Dziedzictwem Archeologicznym ICOMOS-ICAHM, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Fundacja ARCHAEOLOGICA i Fundacja EUKLIDESA.


Szczegółowy opis konferencji znajduje się na stronie internetowej wydarzenia, pod adresem www.clc.edu.pl.

 

Organizatorzy konferencji:

Instytut Archeologii UJ

Instytut Architektury Krajobrazu Wydziału Architektury PK

Data opublikowania: 03.07.2015
Osoba publikująca: Piotr Kołodziejczyk