MULTAS PER GENTES ET MULTA PER SAECULA

pod redakcją: Paweł Valde-Nowak, Krzysztof Sobczyk, Marek Nowak, Jaroslaw Źrałka

MULTAS PER GENTES ET MULTA PER SAECULA
AMICI MAGISTRO ET COLLEGAE SUO IOANNI CHRISTOPHO KOZŁOWSKI DEDICANT

ISBN: 978-83-948382-3-2 (Institute of Archaeology, Jagiellonian Univeristy in Krakow)
ISBN: 978-83-64449-68-0 (Alter Publishing House)

 

Książka wydana została przez Wydawnictwo Alter, pod redakcją Pawła Valde-Nowaka, Marka Nowaka, Krzysztofa Sobczyka oraz Jarosława Źrałki. Tom łącznie składa się z 75 artykułów przygotowanych przez 135 autorów z różnych krajów.
Tom otwierają dwa wspominkowe artykuły przyjaciół profesora: prof. Marcella Otta oraz Stefana Karola Kozłowskiego. Książkę tworzą w pewnym sensie dwie części, z których pierwsza koncentruje się na różnych zagadnieniach archeologii Starego Świata ze szczególnym naciskiem na epokę kamienia. Część druga to z kolei zbiór artykułów dotyczących archeologii Nowego Świata, a wiec obszaru, którym również zajmował się prof. Kozłowski. Chociaż w tomie dominują artykuły powiązane z okresem epoki kamienia, to jednak znajdziemy tam przekrój przez wszystkie epoki: od paleolitu po okres nowożytny oraz zagadnienia odnoszące się do każdego niemal kontynentu. Odbiciem tego bogactwa tematycznego oraz chronologicznego, a zarazem zainteresowań profesora Kozłowskiego, jest tytuł książki: Multas per gentes et multa per saecula. – który w wolnym tłumaczeniu na język polski oznacza Poprzez kontynenty/krainy i poprzez wieki.