już wkrótce: PAFOS - MISTERIUM MIASTA AFRODYTY. Dziedzictwo archeologiczne a nowe technologie

Już wkrótce nowa publikacja: "PAFOS - MISTERIUM MIASTA AFRODYTY. Dziedzictwo archeologiczne a nowe technologie".

Organizatorem jest zespół Paphos Agora Project [PAP] Zakładu Archeologii Klasycznej Instytutu Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, lidera projektu. Współpracują: Departament Starożytności Republiki Cypru, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Uniwersytet w Hamburgu, Uniwersytet im. J. Kochanowskiego w Kielcach; Politechnika Warszawska, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie i Międzyuczelniany Instytut Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki. Naszym działaniom patronuje Ambasada RP w Nikozji na Cyprze.


Jest to polsko-angielska publikacja autorów z Polski, Cypru i Niemiec czynnie zajmujących się odkrywaniem, zachowaniem i promowaniem dziedzictwa archeologicznego. Teksty oraz materiał ilustracyjny zostały tak przygotowane, aby przybliżyć szerokiemu odbiorcy, jak i osobom zajmującym się zawodowo tematyką dziedzictwa, zastosowanie nowych technologii w zachowaniu i interpretacji dziedzictwa archeologicznego. Promocja publikacji będzie miała miejsce zarówno w Krakowie, jak i na Cyprze.


Finansowanie zapewnił Urząd Miasta Krakowa, a wydawcą jest Fundacja Archaeologica.

Data opublikowania: 25.09.2018
Osoba publikująca: Grzegorz Radosław Bąk-Pryc