Pafos – Misterium miasta Afrodyty. Dziedzictwo archeologiczne a nowe technologie.

Pafos – misterium miasta Afrodyty. Dziedzictwo archeologiczne a nowe technologie.
Paphos – Mystery of the City of Aphrodite. Archaeological heritage versus new technologies.

Scientific editor: Ewdoksia Papuci-Władyka
Assistant editor: Marek Władyka
Artistic concept and graphic design: Jani Konstantinovski Puntos
Technical editor: Barbara Zając
English language editing: Jacqueline Westwood-Demetriades
DTP: Novum
Editor: Archaeologica Foundation
Kraków 2018
ISBN 978-83-941010-1-5
Wydawnictwo: Fundacja ARCHAEOLOGICA

Książka, licząca 237 stron zawiera 21 tekstów o charakterze popularno-naukowym, każdy przygotowany zarówno w wersji angielskiej jak i polskiej. Autorami są badacze z Polski, Cypru i Niemiec czynnie zajmujących się odkrywaniem, zachowaniem i promowaniem dziedzictwa archeologicznego. Przed rozdziałami tematycznymi zamieszczone zostały przesłania, które wystosowali: Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski, Dyrektor Departamentu Starożytności Cypru Dr Marina Solomidou-leronymidou oraz Burmistrz Miasta Pafos Phedonas Phedonos. Publikacja zawiera również: Kalendarium Paphos Agora Project, biogramy autorów, słowniczek terminów specjalistycznych oraz wybraną bibliografię i spis ilustracji. Teksty oraz materiał ilustracyjny zostały tak przygotowane, aby przybliżyć szerokiemu odbiorcy, jak i osobom zajmującym się zawodowo tematyką dziedzictwa, zastosowanie nowych technologii w zachowaniu i interpretacji dziedzictwa archeologicznego.

Publikacja jest rezultatem prac prowadzonych na Cyprze przez zespół Paphos Agora Project Zakładu Archeologii Klasycznej Instytutu Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, lidera projektu. Instytucje współpracujące: Departament Starożytności Republiki Cypru, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Uniwersytet w Hamburgu, Uniwersytet im. J. Kochanowskiego w Kielcach; Politechnika Warszawska, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie i Międzyuczelniany Instytut Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki. Działaniom patronuje Ambasada RP w Nikozji na Cyprze.

Publikacja objęta została patronatem Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018.

Projekt współfinansowany ze środków Miasta Krakowa.

Data opublikowania: 30.11.2018
Osoba publikująca: Grzegorz Radosław Bąk-Pryc