Settlement, Communication and Exchange around the Western Carpathians

Settlement, Communication and Exchange around the Western Carpathians

T. L. Kienlin, P. Valde-Nowak, M. Korczyńska, K. Cappenberg, J. Ociepka

Książka prezentuje wyniki  wspólnego projektu, realizowanego w ramach partnerstwa Uniwersytetu w Bochum i Uniwersytetu Jagiellońskiego. Był on finansowany przez Fundację Alexandra von Humboldta. W publikacji omówione zostały wyniki kilkuletnich archeologicznych i geomagnetycznych  badań wykopaliskowych stanowisk neolitycznych i z epoki brązu rozpoznanych na Pogórzu Karpackim w dorzeczu środkowego Dunajca. W ramach projektu przeprowadzone zostały też szczegółowe badania powierzchniowe, które zweryfikowały dawniejsze wyniki badań typu Archeologicznego Zdjęcia Polski. Szereg osad i cmentarzysk zostało objętych prospekcją geomagnetyczną i analizą geograficzno-osadniczą, także z zastosowaniem metodyki GIS. W publikacji poruszone zostały problemy ówczesnych kontaktów transkarpackich, struktury zasiedlenia, zróżnicowania form osadnictwa, a także kontekstu środowiska przyrodniczego. Większość rozdziałów książki stanowi rozwinięcie referatów wygłoszonych w październiku 2012 roku w Krakowie podczas dwudniowej konferencji „Settlement, Communication and Exchange around the Western Carpathians", w której oprócz uczestników polskich brali udział badacze z Niemiec, Słowacji, Węgier i Stanów Zjednoczonych. Publikacja ukazuje ogromny i źródłowo zróżnicowany potencjał stanowisk karpackich dla studiów nad pradziejową kolonizacją tych terenów i roli doliny Dunajca w kształtowaniu się obrazu osadnictwa w neolicie i epoce brązu także na terenach przyległych do Polskich Karpat Zachodnich. Szczegóły dotyczące tej pozycji dostępne są na stronie wydawnictwa. Jest ona dostępna zarówno w formie drukowanej (ISBN 9781784910365), jak i elektronicznej (ISBN 9781784910372). Dalsze informacje dostępne są pod adresem: http://www.archaeopress.com/Public/displayProductDetail.asp?id={8EF3F10A-FF69-4B35-91F6-69A5297D331D}

Data opublikowania: 13.01.2015
Osoba publikująca: Piotr Kołodziejczyk