Ważna Informacja!

Spotkanie inauguracyjne z Dyrekcją Instytutu Archeologii UJ dla I roku studiów licencjackich odbędzie się 2 października br. (środa) o godzinie 10.00
w Sali Gotyckiej przy ul. Gołębia 11