UWAGA! Wszystkie zajęcia oraz ćwiczenia są zawieszone!

W związku z zarządzeniem nr 24 Rektora UJ z 10 marca 2020 roku w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, a także informacją uzyskaną od Dziekana Wydziału Historycznego zawiesza się wszystkie zajęcia (wykłady i ćwiczenia) w IA UJ do odwołania!

Prosimy o śledzenie najnowszych komunikatów na stronie:

UJ_SARS-CoV-2