UWAGA! Terminy egzaminów w sesji letniej 2019/2020

Licencjat I rok:

Zarys archeologii cywilizacji klasycznych i świata barbarzyńskiego, prof. E.Papuci-Władyka, prof. J.Rodzińska-Nowak - 18 czerwca, o godz. 11, platforma Pegaz

Zarys archeologii średniowiecza i nowożytności Europy oraz cywilizacji Nowego Świata:  dr Przemysław Nocuń, wtorek 30 czerwca (godzina 13.00). Egzamin przeprowadzony będzie zdalnie poprzez Microsoft Teams z wykorzystaniem Microsoft Forms

Elementy metodologii i metodyki badań archeologicznych. Konwersatorium, grupa nr 1 [WH.IA.LDS10b 19/20L KON 1], dr D. Niemiec, dr M.Wasilewski, dr M.Jucha

Ocenę końcową uzyskają Państwo na podstawie przysłanych do 10 lipca (wyjątkowo 14 lipca) mailem krótkich pisemnych prac zaliczeniowych na zadane przez trzech prowadzących przekrojowe tematy bazujące na prezentacjach i materiałach udostępnionych studentom na platformach cyfrowych. Tematy dostaną Państwo pocztą mailową w połowie czerwca po zamieszczeniu wszystkich materiałów dydaktycznych.

Język łaciński: dr Anna Brzózka, 15-16 czerwiec, godz. 13.00 do 19.00. Egzamin ustny

 

Licencjat II rok:

Antropologia kulturowa, dr M.Wasilewski, esej pisany w zespołach 3-osobowych przesłany drogą elektroniczną na adres prowadzącego do dnia 10 lipca

Blok Specjalizacji II: Neolit, prof. P.Valde-Nowak, prof.,. M.Nowak, 6 i 7 lipca, w obydwu przypadkach od godz. 9:00. Egzamin będzie miał formę ustną i odbędzie się za pośrednictwem MS Teams

Blok specjalizacji II: archeologia epoki brązu, prof. W.Blajer, 26 czerwca w godz. 12.00-13.30

Blok specjalizacji II: Archeologia Późnego Średniowiecza i Nowożytności (WH.IA.LDX19c), dr Przemysław Nocuń, 3 lipca (piątek), godz. 11.00. Egzamin przeprowadzony będzie zdalnie poprzez Microsoft Teams z wykorzystaniem Microsoft Forms

Blok specjalizacji II: Rzym, prof. J.Bodzek, egzamin ustny-forma zdalna - 14-15.07. - platforma MS Teams

Blok Specjalizacji II - Archeologia Okresu Lateńskiego – dr Michał Kasiński, 29.06-01.07- poprzez platformę MS Teams (egzamin ustny online)

Blok Specjalizacji II: Cywilizacje Basenu Morza Śródziemnego, prof. E.Papuci-Władyka, mgr Ł. Miszk, 24 czerwca od g. 9.00 na platformie MS Teams.

Teoria i historia archeologii (dr J. Dębowska-Ludwin, prof. M.S. Przybyła), 10 lipca, egzamin ustny, MS Teams

Proseminarium. Konwersatorium, grupa nr 1 [WH.IA.LDX24 19/20 KON 1], dr Dariusz Niemiec, Podstawą zaliczenia i oceny końcowej będzie praca proseminaryjna przesłana uniwersytecką pocztą mailową najpóźniej do 10 lipca

Proseminarium. Konwersatorium, grupa nr 2, dr Michał Wasilewski, zaliczeniem jest prezentacja PP (studenci przedstawiają ja na żywo na platformie MSTeams) oraz praca pisemna przesłana drogą elektroniczną na adres prowadzącego do dnia 10 lipca

 

Licencjat III rok:

Źródłoznawstwo archeologiczne 3. Ćwiczenia, grupa nr 1 [WH.IA.LDX32 19/20 CW 1] i grupa nr 2 [WH.IA.LDX32 19/20 CW 2, dr D. Niemiec i inni

Ocena końcową będzie składową oceny cząstkowej z I semestru oraz oceny za II semestr wystawionej na podstawie 4 rysunków dostępnych przedmiotów ceramicznych (ceramika naczyniowa, ceramika budowlana) z podpisem autora przysłanych do 10 lipca (wyjątkowo do 14 lipca) prowadzącemu w postaci skanu lub zdjęcia wykonanego aparatem cyfrowym + fakt potwierdzenia przez platformę cyfrową Pegasus logowania się do zamieszczonych materiałów.

Numizmatyka, prof. J.Bodzek - zaliczenie-ustne zdalne - 9-10.07. platforma MS Teams

 

SUM I rok:

Metody datowań przyrodniczych, dr M.Wasilewski, praca pisemna typu "case study" - przesłana drogą elektroniczną na adres prowadzącego do dnia 10 lipca

Wykład monograficzny 2: archeologia pradziejowa, dr Marzena Przybyła, 22 czerwca, godz. 10.00, MS Teams

Wykład monograficzny 2: archeologia klasyczna, dr Paweł Gołyźniak, zdalny ustny, MS Teams, 18 czerwca