Prace licencjackie = prace dyplomowe!

Przypominamy, że od roku akademickiego 2012/2013, prace licencjackie są pracami dyplomowymi i obowiązuje studenta procedura wprowadzania prac do systemu APD wg instrukcji. Procedura obowiązuje również repetentów na III roku!!!
W razie pytań prosimy o kontakt z sekretariatami IA UJ.

Data opublikowania: 28.05.2013
Osoba publikująca: Piotr Kołodziejczyk