Deklaracje wyboru przedmiotów

Studenci zobowiązani są dostarczyć do właściwego sekretariatu prowadzącego tok studiów wydrukowaną i podpisaną przez siebie deklarację wyboru przedmiotów w terminie do 22 marca na przedmioty w semestrze letnim. Deklaracje należy wydrukować z USOSweb z przedmiotami realizowanymi  w semestrze letnim.

Data opublikowania: 03.03.2015
Osoba publikująca: Marta Barasińska-Sułowska