Monografia podsumowująca wyniki badań archeologicznych wieży książęcej w Siedlęcinie

Pod koniec 2016 roku wydana została monografia podsumowująca wyniki badań archeologicznych wieży książęcej w Siedlęcinie koło Jeleniej Góry prowadzonych od 2008 roku przez pracownika naszego Instytutu - dr. Przemysława Nocunia. Książka ukazała się pod jego redakcją, jest on także autorem kilku rozdziałów. Książka wydana została w ramach realizacji projektu pn. „Książęca wieża mieszkalna w Siedlęcinie w świetle badań archeologicznych – podsumowanie wyników na 700-lecie wieży” (priorytet: Dziedzictwo kulturowe – Ochrona zabytków archeologicznych), dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Od 2015 roku Stowarzyszenie „Wieża Książęca w Siedlęcinie” realizowało projekt pn. „Książęca wieża mieszkalna w Siedlęcinie w świetle badań archeologicznych – podsumowanie wyników na 700-lecie wieży” (priorytet: Dziedzictwo kulturowe – Ochrona zabytków archeologicznych). Projekt polegał na opracowaniu materiałów z siedmiu sezonów badań a zakończono go wydaniem monografii wieży w grudniu 2016 roku.

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO.

Serwis WWW projektu

Do końca 2015 roku opracowywano materiał archeologicznego oraz prowadzone były ekspertyzy (dendrochronologiczne, osteologiczna) oraz prace konserwatorskie materiału archeologicznego (głównie ceramiki i metali).

W grudniu 2016 roku wydana została publikacja, która objęła następujące zagadnienia:

I. Wstęp,
II. Historia badań wieży – w tym archeologicznych, oraz prac konserwatorskich;
II. Mikroregion i miejscowość Siedlęcin w średniowieczu;
III. Wieża w Siedlęcinie w świetle dotychczasowych badań:
– wieża mieszkalna i jej przekształcenia,
– fortyfikacje i ich przekształcenia,
– dwór i jego przekształcenia,
– folwark.
– zabytki ruchome (ceramika średniowieczna, kamionki średniowieczne i nowożytne, naczynia półmajolikowe, szkło, analiza manierystycznego pieca kaflowego, fajki ceramiczne, militaria, numizmaty);
IV. Bibliografia.
V. Summary (in English)

Redaktor:

Redaktorem całości jest dr Przemysław Nocuń z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego – koordynujący prace konserwatorskie w wieży w latach 2006-2008 oraz kierujący badaniami archeologicznymi w latach 2008-2016.

Autorzy:

dr Przemysław Nocuń z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego (historia badań, wyniki badań wieży, obwodu obronnego, dworu i folwarku), dr Dagmara Adamska z Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego (historia Siedlęcinia), dr Dominik Nowakowski z Instytutu Archeologii i Etnologii PAN o/Wrocław (ceramika średniowieczna), dr Michał Wojenka z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego (naczynia półmajolikowe), Bartłomiej Makowiecki z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego (analiza pieca z XVII wieku), dr Lech Marek z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego (militaria), Roksana Wawrzczak z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego (numizmaty), Barbara Glinkowska i Tadeusz Orawiec z Muzeum Ceramiki w Bolesławcu (kamionki średniowieczne i nowożytne) oraz Barbara Grabny (szkło i fajki) i Aleksander Konieczny (dendrochronologia).

Recenzenci:

prof. dr hab. inż. arch. Małgorzata Chorowska – Instytut Historii Architektury Politechniki Wrocławskiej;

prof. dr hab. Jerzy Piekalski – Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego.

ISBN 978-83-940949-4-2

Wydawcy: Stowarzyszenie „Wieża Książęca w Siedlęcinie” i Wydawnictwo „Profil-Archeo”.

Zainteresowanych pozyskaniem publikacji prosimy o kontakt na adres stowarzyszenie@wiezasiedlecin.pl

Data opublikowania: 20.12.2016
Osoba publikująca: Piotr Kołodziejczyk