Konferencja „Archeologia Gór. In Memoriam Profesor Andrzej Żaki”

Zapraszamy na konferencję „Archeologia Gór. In Memoriam Profesor Andrzej Żaki”, która odbędzie się 13-14 października 2017 roku w Muzeum Podhalańskim im. Czesława Pajerskiego w Nowym Targu (woj. małopolskie). Organizatorem konferencji jest Muzeum Podhalańskie im. Czesława Pajerskiego w Nowym Targu we współpracy z Instytutem Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Instytutem Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie.

 

Prof. Andrzej Żaki (1923 - 2017) był jednym z pionierów i wieloletnich badaczy najstarszego osadnictwa obszarów górskich, współtwórcą czasopisma Acta Archaeologica Carpathica i twórcą Karpackiej Ekspedycji Archeologicznej z siedzibą w Krakowie. W Nowym Targu odbywały się spotkania KEA.

 

Osiągnięcia badawcze misji, zarówno na terenie Polski, jak i obszarów sąsiednich, ale też znacznie oddalonych (Peru, Australia i Oceania), przyczyniły się do rozwoju badań archeologicznych oraz przybliżenia problematyki najstarszego osadnictwa górskiego.

 

Tematyka konferencji jest ściśle związana z działalnością naukową Profesora. „Archeologia gór” to termin zdefiniowany przez Niego na łamach pierwszego numeru czasopisma Acta Archaeologica Carpathica. Problematyka ta koncentruje się wokół najstarszego osadnictwa obszarów górskich na tle przemian środowiska przyrodniczego.

 

Tematy referatów powinny odnosić się zarówno do najstarszych okresów dziejów człowieka w obrębie obszarów górskich a także wczesnego i późnego średniowiecza, ujętych w ramach badań archeologicznych. Proponujemy podejmowanie kwestii takich jak metodyka i historia badań obszarów górskich, rezultaty aktualnych prac terenowych oraz zagadnień problemowych zgodnych z tematyką konferencji.

 

Planowana jest sesja referatowa. Przewidziany czas wystąpień: referat 20 minut, komunikat 10 minut. Zachęcamy do przesyłania tematów wystąpień wraz z krótkimi streszczeniami (150-300 słów) w języku polskim i angielskim w terminie do 20 września 2017 r. Formularz zgłoszeniowy znajduje się w linku poniżej: https://goo.gl/forms/up1sSYg1LhcPcpRk1

 

Po tym terminie ogłoszony zostanie program i szczegóły konferencji. Organizatorzy konferencji planują wydanie monografii pokonferencyjnej. Opłata konferencyjna wynosi 100 zł, którą prosimy wpłacać na konto 95 8812 0005 0000 1414 0001 z dopiskiem „KONFERENCJA” do dn. 6 października 2017 r. Zgłoszenia, wszelkie pytania i wątpliwości prosimy kierować na adres: archaeologyofthemountains@gmail.com

 

Komitet Organizacyjny

Mgr Robert Kowalski, Muzeum im. Czesława Pajerskiego w Nowym Targu, PTH O/Nowy Targ

Mgr Sylwia Buławka, Instytut Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie

Mgr Magdalena Cieśla, Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego

Mgr Katarzyna Kerneder-Gubała, Instytut Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie

Mgr Paweł Kocańda, Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego, PTH O/Nowy Targ

Mgr Anna Kraszewska, Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego

 

Data opublikowania: 09.08.2017
Osoba publikująca: Piotr Kołodziejczyk