"Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology" w IA UJ.

W dniach od 23 do 27 kwietnia br. Uniwersytet Jagielloński i miasto Kraków będą gospodarzami międzynarodowej konferencji naukowej dedykowanej wykorzystywaniu metod cyfrowych i statystycznych w archeologii (Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology – CAA). Wybór Krakowa jako miejsca organizacji 47 edycji tej prestiżowej konferencji nastąpił w 2017 roku w Atlancie decyzją komitetu CAA International. Wydarzenie współorganizowane jest przez Instytut Archeologii UJ oraz polski oddział CAA.

Społeczność stowarzyszenia CAA stanowią archeolodzy, matematycy i informatycy, a także przedstawiciele innych dziedzin nauki, których celem jest wypracowanie wspólnego języka pomocnego we współpracy i prowadzeniu interdyscyplinarnych badań. Od 1973 roku uczestnicy z całego świata prezentują wyniki swoich działań i dyskutują nad zastosowaniem nowych metod i narzędzi do analizy danych archeologicznych. Uczenie maszynowe, symulacje komputerowe, wizualizacja danych, modelowanie 3D, Geograficzne Systemy Informacyjne, sieci społeczne, badania nieinwazyjne i najnowsze metody dokumentacji, to tylko niektóre z obszarów pozostających w centrum zainteresowania członków CAA.

Wszystkie te zagadnienia wyznaczają najnowsze trendy w archeologii. Hasło przewodnie tegorocznej konferencji CAA – Check Object Integrity – to komenda stosowana w branży IT, sprawdzająca integralność danych. Ma na celu podkreślenie konieczności zastanowienia się nad racjonalnym i rzetelnym wykorzystaniem wszystkich nowinek technologicznych, które pojawiły się w archeologii w ostatnich dziesięcioleciach.   Chociaż szukamy rozwiązań, które wykorzystują technologiczny postęp, równocześnie musimy mieć na uwadze nadrzędny cel archeologii jako nauki badającej przeszłość człowieka.

Dotychczasowe osiągnięcia, możliwości i problemy, dyskutowane będą w ramach obrad i warsztatów, które odbędą się w Auditorium Maximum oraz Instytutach: Historii i Archeologii UJ. Chęć udziału w konferencji zgłosiło ponad 600 referentów, reprezentujących różne dziedziny nauki, wytyczających nowe trendy we współczesnej archeologii. Wydarzenie będzie więc wyjątkową okazją do promocji Uniwersytetu Jagiellońskiego i Krakowa na arenie międzynarodowej.


Komitet Honorowy:
Dziekan Wydziału Historycznego UJ prof. dr hab. Jan Święch
Dyrektor Instytutu Archeologii UJ prof. dr hab. Paweł Valde-Nowak
Kierownik Zakładu Archeologii Klasycznej UJ prof. dr hab. Ewdoksia Papuci-Władyka

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego: mgr Łukasz Miszk
Sekretarz Komitetu Organizacyjnego: dr Wawrzyniec Miścicki
Specjalista IT oraz delegat Komitetu Organizacyjnego do Komitetu Naukowego CAA: mgr Wojciech Ostrowski (Politechnika Warszawska)

Komitet Organizacyjny:
mgr Dora Bojkowska (sponsoring), mgr Marcin Czarnowicz (catering), lic. Klaudia Jagoda (sponsoring, organizacja wolontariatu), mgr Szymon Jellonek (wycieczki), mgr Małgorzata Kajzer (eventy i kontakty z mediami), mgr Jacek Karnowski (catering), dr Kamil Kopij (social media i sponsoring), Michał Lis (organizacja wolontariatu), mgr Kamila Nocoń (redakcja i oprawa), mgr Tomasz Oberc (warsztaty i oprawa graficzna),  mgr inż. Agnieszka Ochałek (social media - AGH), mgr Maciej Wacławik (wsparcie), mgr Weronika Winiarska (sponsoring), mgr Barbara Zając (sponsoring i wsparcie).

Szczegółowy program wydarzenia można znaleźć na stronie: https://2019.caaconference.org

Data opublikowania: 05.02.2019
Osoba publikująca: Grzegorz Radosław Bąk-Pryc