Dziedzictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego: przeszłość i teraźniejszość

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z dziedzictwem Uniwersytetu Jagiellońskiego i osadzenie go w świadomości odbiorców, budowanie identyfikacji młodych studentów z Uniwersytetem, promocja Uniwersytetu poprzez popularyzację najważniejszych jego osiągnięć.

więcej informacji na stronie: http://www.zintegruj.uj.edu.pl/studenci

Data opublikowania: 06.02.2019
Osoba publikująca: Grzegorz Radosław Bąk-Pryc