Wina greckie w starożytnej Italii:

konsumpcja, dystrybucja oraz aspekty społeczne i ekonomiczne

Mieszkańcy starożytnej Italii produkowali wysokiej klasy wina, jednak mimo tego importowali wiele trunków z różnych regionów śródziemnomorskich. Miejsce szczególne zajmowały importy ze wschodniej części basenu M. Śródziemnego, przede wszystkim z wysp egejskich. Importy te bada dr Paulina Komar w ramach projektu finansowanego z Narodowego Centrum Nauki (konkurs Fuga 4, umowa nr 2015/16/S/HS3/00098).

Projekt ma charakter interdyscyplinarny, ponieważ opiera się na analizie wszystkich dostępnych kategorii źródeł: literackich, archeologicznych oraz epigraficznych. Teksty łacińskich i greckich autorów dostarczają informacji na temat charakterystyki win (ich koloru, wieku, smaku itp), a także wspominają kto i przy jakich okazjach je konsumował. Źródła archeologiczne, głównie w postaci amfor stanowią podstawę do badania dystrybucji różnych win i skali ich importu, a tym samym pozwalają na ocenę stopnia zaawansowania wymiany handlowej. Epigrafika, czyli inskrypcje, przede wszystkim malowane na amforach, pozwalają studiować pozycję społeczną handlarzy. Dzięki takiemu ujęciu tematu badania wpisują się w szerszą dyskusję naukową dotyczącą charakteru antycznej gospodarki, dostarczając argumentów zwolennikom tzw. modernistycznego modelu ekonomii rzymskiej.

Kierownik projektu: dr Paulina Komar

O projekcie w mediach:

http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news%2C406090%2Cwinni-rzymianie.html
https://twojahistoria.pl/2019/04/11/czy-starozytni-rzymianie-sprowadzali-tanie-wina-z-zagranicy-badaczka-z-instytutu-archeologii-uj-wyjasnia/
http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news%2C406090%2Cwinni-rzymianie.html

Data opublikowania: 04.09.2019
Osoba publikująca: Grzegorz Radosław Bąk-Pryc