Uwaga! Nowy komunikat w sprawie: przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej Uniwersytetu Jagiellońskiego

Szanowni Państwo,

Do 11 kwietnia włącznie nie będzie można się swobodnie przemieszczać poza celami bytowymi, zdrowotnymi, zawodowymi. Obostrzenie nie dotyczy więc: 

  • dojazdu do pracy, 
  • wolontariatu, 
  • załatwiania spraw niezbędnych do życia codziennego (np. konieczność wizyty u lekarza, zrobienia zakupów, wykupienia leków) 
  •  

Ważne! Przemieszczać się można jedynie w grupie do dwóch osób. Obostrzenie to nie dotyczy rodzin. 

Środki publicznego transportu zbiorowego nadal działają. Jednak w autobusie lub w tramwaju tylko połowa miejsc siedzących może być zajęta. 

Nowe przepisy zakazują także wszelkich zgromadzeń, spotkań, imprez czy zebrań. 

Ograniczenia w przemieszczaniu nie dotyczą osób, które chcą uczestniczyć w wydarzeniach o charakterze religijnym. W mszy lub innym obrzędzie religijnym nie będzie mogło uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 osób – wyłączając z tego osoby sprawujące posługę.  

Dotychczasowe ograniczenia nadal obowiązują  

Mimo wprowadzanych zmian, w mocy pozostają wszystkie dotychczasowe zakazy, czyli ograniczenie w działalności galerii handlowych, działalności gastronomicznej i rozrywkowej. 

Wciąż także działa obowiązkowa 14-dniowa kwarantanna dla powracających zza granicy.  

Nadal otwarte będą sklepy spożywcze, apteki, banki, pralnie i drogerie a restauracje będą wydawały jedynie posiłki na wynos. 

 

----------------------------------------------- 

 

Dear Students 

 

Due to the coronavirus epidemic, new security measures are now being implemented in Poland, in particular—restrictions of movement. 

Up to and including 11 April, movement (e.g. walking around the neighborhood, taking public transport) is only allowed for the existential, health, or work-related reasons.The following forms of movement are therefore allowed: 

commuting to work, 
voluntary work, 
errands essential for the daily life (e.g. visiting the doctor, grocery shopping, buying medication) 

 

Important! Travelling is only allowed in groups of up to two persons. This restriction does not apply to families. 

 

Public transport is still operating. However, only half of the seats on the bus or tram may be taken by passengers at a given time. 

 

New regulations also forbid any gatherings, meetings, parties, or assemblies. Movement restrictions do not apply to persons travelling for the purpose of attending a religious service. No more than 5 persons may attend a service, e.g. a Mass, excluding the persons officiating. 

 

The restrictions implemented previously are still in power 
Despite these changes, all previous restrictions are still in power, i.e. restrictions on the operation of the shopping centres, gastronomy, and entertainment. 
The mandatory 14-day quarantine for persons returning from abroad still applies. 
Grocery stores, pharmacies, banks, laundries, and drugstores will remain open, and restaurants will only be allowed to offer takeout meals. 

 

Komunikat w sprawie: przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej Uniwersytetu Jagiellońskiego

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85) w związku z Ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374) komunikujemy, co następuje:

  1. Biblioteka Jagiellońska i biblioteki systemu bibliotecznego Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego  zostają zamknięte dla czytelników od 12 do 25 marca 2020 r.
  2. Terminy zwrotów wypożyczonych książek zostają automatycznie prolongowane.
  3. Opłaty za książki przetrzymane w tym okresie nie będą naliczane.
  4. Nie ma możliwości składania zamówień.
  5. Realizacja książek zarezerwowanych w systemie nastąpi po otwarciu bibliotek.
  6. Odwołujemy wszystkie imprezy organizowane w pomieszczeniach bibliotecznych jednostek tworzących system biblioteczny Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Równocześnie zachęcamy Studentów i Pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego do zdalnego korzystania ze zbiorów elektronicznych dostępnych pod adresem: https://bj.uj.edu.pl/zasoby-cyfrowe  oraz zasobów Federacji Bibliotek Cyfrowych: https://fbc.pionier.net.pl/

 

Prof. dr hab. Krzysztof Ożóg                                            Prof. dr hab. Zdzisław Pietrzyk

Dyrektor Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego               Dyrektor Biblioteki Jagiellońskiej

Data opublikowania: 12.03.2020
Osoba publikująca: Piotr Kołodziejczyk