Wyniki prac archeologicznych w prestiżowym "Antiquity"

Artykuł opisujący badania naukowców z Instytutu Archeologii UJ w kanionach na pograniczu Kolorado i Utah w Stanach Zjednoczonych został opublikowany w najnowszym numerze brytyjskiego czasopisma "Antiquity" i jednocześnie trafił na jego okładkę. Autorami tekstu są kierownik ekspedycji dr Radosław Palonka i mgr Katarzyna Ciomek z naszego Instytutu oraz prof. Kathleen O’Meara oraz Zi Xu z Maryland Institute College of Art w Baltimore (USA).

 

Instytut Archeologii UJ od 2011 roku prowadzi projekt archeologiczny w regionie Mesa Verde położonym na pograniczu stanów Kolorado i Utah. Tereny te znane są zarówno archeologom, jak też turystom, głównie ze względu na słynne miasta skalne Indian z prekolumbijskiej kultury Pueblo budowane w niszach i schroniskach skalnych na stokach stromych kanionów oraz dzięki licznym przykładom sztuki naskalnej. Jest to pierwszy samodzielny polski projekt archeologiczny w Stanach Zjednoczonych i przykład jednego z nielicznych europejskich badań na tym obszarze.

 

Badania polskiego projektu przyniosły kompleksową rekonstrukcję systemu osadniczego prekolumbijskiej kultury Pueblo w tych kanionach oraz analizę architektury obronnej. System ten w dużej mierze polegał na komunikacji i przekazywaniu sygnałów na odległość pomiędzy poszczególnymi kamiennymi wieżami i osadami. Widać, że był to świetnie funkcjonujący organizm sprzymierzonych ze sobą osad położonych w trudno dostępnych miejscach kanionów, dopóki pogarszające się warunki środowiskowe i eskalacja konfliktów nie doprowadziły do jego upadku. Do badań użyto oprócz tradycyjnych metod archeologicznych również metod nieinwazyjnych i wykorzystujących nowe technologie, jak badania geofizyczne, skanowanie laserowe 3D, fotogrametrię i nowoczesne techniki wizualizacji pozyskanych danych. Uzyskano także nowe dane demograficzne oraz szczegółowe datowanie ceramiki i dendrochronologiczne. Jednocześnie współpraca z potomkami prekolumbijskiej kultury Pueblo, dzisiejszymi Indianami Hopi z Arizony, przyniosła dużą pomoc w interpretacji różnych danych odkrywanych przez archeologów. Wszystkie te wyniki rzucają nowe światło na funkcjonowanie i tajemniczą migrację Indian Pueblo w XIII wieku n.e., co od ponad stu lat badań tego regionu stanowi jedną z wciąż nierozwiązanych zagadek archeologicznych.

 

Autorem zdjęcia na okładce jest Robert Słaboński.

Data opublikowania: 24.04.2020
Osoba publikująca: Grzegorz Radosław Bąk-Pryc