Jubileusz czterdziestolecia pracy naukowej Profesora Wojciecha Blajera

W miniony czwartek społeczność Instytutu Archeologii UJ uczciła jubileusz czterdziestolecia pracy naukowej Profesora Wojciecha Blajera, uznanego specjalistę z zakresu archeologii epoki brązu i wczesnej epoki żelaza i aktualnego kierownika Zakładu Archeologii Epoki Brązu. Tę okazję grono współpracowników i przyjaciół Profesora postanowiło upamiętnić wydaniem tomu jubileuszowego, poświęconego w całości głównej pasji badawczej Profesora – zjawisku deponowania przedmiotów metalowych w epoce brązu i wczesnej epoce żelaza w Europie, tzw. skarbów brązowych. Skromna – z uwagi na panującą sytuację epidemiologiczną – uroczystość wręczenia tomu odbyła się z udziałem władz dziekańskich, dyrekcji Instytutu oraz reprezentantów zakładów w Ogrodzie Profesorskim przy Gołębiej. Znacznie więcej gości, w tym autorów tomu i przyjaciół Profesora z całej Europy, zgromadziła interaktywna transmisja wydarzenia on-line. Jubileuszowy tom pt. „Chasing Bronze Age rainbows. Studies on hoards and related phenomena in prehistoric Europe in honour of Wojciech Blajer” ukazał się jako 69 tom serii “Prace Archeologiczne” nakładem wydawnictwa Profil-Archeo. Ta wieloautorska monografia obrazuje niezwykle szerokie spektrum badań nad skarbami brązowymi, prowadzonych w tej chwili w całej Europie.

>>> Chasing Bronze Age rainbows. Studies on hoards and related phenomena in prehistoric Europe in honour of Wojciech Blaje

 

 

Data opublikowania: 02.07.2020
Osoba publikująca: Grzegorz Radosław Bąk-Pryc