List do studentów ws. realizacji oceny zajęć dydaktycznych na platformie Pegaz

Zgodnie z planem, trzy tygodnie temu, ruszyła akcja oceny zajęć dydaktycznych wraz z oceną pracy administracji. Pełnomocnik Rektora UJ ds. ewaluacji jakości systemu kształcenia, dr Grzegorz Bryda informuje o nowościach w tegorocznej realizacji oceny zajęć oraz wyjaśnia kwestie, co do których pojawiły się wątpliwości. Poniżej list, wysłany do wszystkich studentów UJ na temat bezpieczeństwa danych, pochodzących z ankiet, a gromadzonych w tej edycji akcji na platformie uniwersyteckiej Pegaz:

Nowa ankieta oceny zajęć dydaktycznych - nowa platforma oceniania

Droga Studentko, Drogi Studencie

Rozpoczęliśmy zimową edycję oceny zajęć dydaktycznych we wszystkich jednostkach na Uniwersytecie Jagiellońskim. W odpowiedzi na sugestie zgłaszane przez pracowników i studentów dotyczące długości ankiet oceny zajęć dydaktycznych, chciałbym poinformować, iż liczba pytań w nowej ankiecie została po konsultacjach zredukowana o 50% w stosunku do wersji poprzedniej. Nowa ankieta oceny zajęć dydaktycznych składa się z 5 pytań ogólnouniwersyteckich dotyczących umiejętności dydaktycznych prowadzącego oraz pytań przygotowanych przez jednostki wydziałowe odnoszących się do typu zajęć. W ankiecie zawarte są także pola na komentarze studenckie odnośnie prowadzącego i ocenianych zajęć (pozytywne, neutralne i negatywne). Nowa wersja ankiety jest dostępna na platformie uniwersyteckiej Pegaz. Aby dokonać oceny pracownika i zajęć wystarczy zalogować się na swoje konto w systemie usosweb.uj.edu.pl, wejść do zakładki moje ankiety, kliknąć na link dotyczący oceny zajęć, po czym nastąpi automatyczne przekierowanie na platformę Pegaz.

Zamiana platformy z systemu Usosweb na e-platformę Pegaz ma związek z uelastycznieniem procedury i poprawą funkcjonalności stosowanych w zakresie oceny zajęć rozwiązań informatycznych tak, aby możliwe było kompleksowe dostosowanie formuły ankiety oraz zawartych w niej pytań do specyfiki Wydziałów, Instytutów, kierunków studiów i specjalności/ścieżek kształcenia. Podejście to umożliwia nie tylko weryfikację oferty dydaktycznej, ale i monitorowanie oraz planowanie zajęć w stosunku do oczekiwań studentów w każdej jednostce.

Ocena zajęć dydaktycznych na platformie Pegaz jest całkowicie bezpieczna. Jak dotychczas w ocenie zajęć są zachowane i przestrzegane zasady anonimowości oceniających studentów (żaden pracownik nie ma możliwości sprawdzenia kto i jak go oceniał, ani żaden pracownik nie ma wglądu w inne niż własne wyniki oceny zajęć) oraz procedury poufności danych. Anonimowość jest chroniona przez oddzielenie danych o tożsamości studentów wypełniających kwestionariusz od informacji, jakich udzielają (ocen zajęć). Do analizy pobierane są dane zbiorcze zawierające tylko odpowiedzi studentów, bez łączenia ich z konkretnymi studentami. Ważne jest jednak również to, aby każdy student zadbał o swoją anonimowość. Zwracam tu uwagę na pola komentarzy w ankiecie. Jeżeli student użyje w nich odniesień do jakichś specyficznych sytuacji lub posłuży się nazwiskami, to istnieje możliwość jego zidentyfikowania. Żadne zabezpieczenia systemowe nie poradzą sobie z tego typu problemem. W tym przypadku jedynie rozwaga studenta wypełniającego ankietę gwarantuje poufność danych. Dane oraz wyniki oceny pracowników i zajęć dydaktycznych podlegają ochronie w myśl ustawy o ochronie danych osobowych.

Przeniesienie oceny zajęć dydaktycznych na e-platformę Pegaz umożliwia również nowe rozwiązania w zakresie udostępniania wyników oceny zajęć po zakończeniu akcji ankietowej nie tylko pracownikom, ale i studentom. Podjęte już zostały w tym zakresie rozmowy z Wydziałowymi Zespołami Doskonalenia Jakości Kształcenia na UJ i Samorządem Studenckim. Rozwiązanie to będzie testowane na Wydziale Filozoficznym.

Wszelkie pytania dotyczące akcji oceny zajęć, gromadzonych danych czy zaobserwowanych problemów (również technicznych) proszę zgłaszać pisząc na adres jakosc@uj.edu.pl lub kontaktując się bezpośrednio z Zespołem ds. analiz jakości kształcenia USDJK UJ (ul. Straszewskiego 25/14, oficyna 1 piętro).

Zwracam się z prośbą udział w ocenie zajęć
dr Grzegorz Bryda
Pełnomocnik Rektora UJ ds. ewaluacji jakości systemu kształcenia

Data opublikowania: 08.03.2013
Osoba publikująca: Piotr Kołodziejczyk