Paphos Agora Project promuje badania NCN

Projekt Paphos Agora Project (prace wykopaliskowe prowadzone przez Instytut Archeologii UJ na Cyprze) jako finansowany z grantu NCN został wybrany jako jeden z 5 projektów (i jedyny humanistyczny) do filmu reklamującego działalność NCN. Projektem kieruje prof. dr hab. Ewdoksja Papuci-Władyka.

OBEJRZYJ FILM REKLAMUJĄCY BADANIA FINANSOWANE W RAMACH GRANTÓW NCN