Badania ratownicze w miejscowości Ostrów

Tegoroczny sezon wykopaliskowy naszego Instytutu w miejscowości Ostrów, gmina Przemyśl, w województwie. podkarpackim. Znajduje się tam cmentarzysko kultury przeworskiej z okresu wpływów rzymskich (fazy B2-C1a). Zostało ono odkryte zostało w czerwcu bieżącego roku, przypadkowo w trakcie robót ziemnych związanych z budową domu jednorodzinnego. Natrafiono wówczas na kilka ciałopalnych grobów popielnicowych. Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków z siedzibą w Przemyślu zwrócił się do pracowników Zakładu Epoki Żelaza IA UJ z prośbą o podjęcie ratowniczych badań cmentarzyska. Akcję ratowniczą, pod kierownictwem prof. dr hab. Piotra Kaczanowskiego, rozpoczęto natychmiastowo od 8 lipca 2013 roku.

 

Więcej informacji można znaleźć na blogu ekspedycji: www.archeologiczny.pl

Data opublikowania: 31.07.2013
Osoba publikująca: Piotr Kołodziejczyk