Rusza kampania wykopaliskowa Paphos Agora Project 2013

Kampania wykopaliskowa Paphos Agora Project  2013 r. rozpocznie się 12 sierpnia i potrwa do 20 września pod kierunkiem prof. Ewdoksii Papuci-Władyki. Podobnie jak w ub. roku ekipa w mniejszym składzie przyjedzie wcześniej, by dokończyć dokumentację rysunkową i fotograficzną obiektów odkrytych w kampanii 2012 r. oraz przygotować teren i bazę. Prace wykopaliskowe będą kontynuowane w Wykopie II przy wschodnim portyku agory, zostanie też otwarty nowy odcinek – Wykop III przy południowym jej portyku. Oprócz stałej już ekipy archeologów - dr W. Machowskiego i mgr Ł. Miszka - i ceramologów - Dr A. Dobosz, mgr E. Marzec,i fotografa – M. Iwana, oraz dużej grupy studentów odbywających ćwiczenia terenowe a także wolontariuszy (zob. stroma WWW) , w badaniach w terenie wezmą udział inni specjaliści. Dr hab. Marcin Biborski z Pracowni Konserwacji Zabytków i Archeometalurgii naszego Instytutu przeprowadzi konserwację przedmiotów metalowych odkrytych w poprzednich dwóch sezonach prac, natomiast dr hab. Jarosław Bodzek zajmie się opracowaniem odczyszczonych monet, które mają kluczowe obok ceramiki znaczenie dla datowania kontekstów archeologicznych. Prace w terenie zasilą geodeci: mgr Łukasz Bąk i mgr Aleksandra Rejowicz (pobieranie i przetwarzanie danych pomiarowych, fotogrametria, pomoc przy stworzeniu numerycznego modelu stanowiska). Po zakończeniu wykopalisk całość terenu zostanie sfotografowana za pomocą tzw. heksakoptera sterowanego przez Michała Rajwę. Eksperyment ten, jeśli się powiedzie, umożliwi wykonywanie zdjęć z powietrza, przy kosztach nieporównywalnie niższych do wymaganych w fotografii lotniczej czy satelitarnej. Takie zdjęcia pozbawione są błędów, którymi obarczone są tradycyjne fotografie  powstające z ziemi i siłą rzeczy mające  skróty perspektywiczne.

Data opublikowania: 06.08.2013
Osoba publikująca: Piotr Kołodziejczyk