Zapraszamy na wykłady Dr Petera Kováčika!

Dyrekcja Instytutu Archeologii UJ zaprasza na wykłady Dr Petera Kováčika (Uniwersytet Śląski w Opawie) dotyczące problematyki epoki brązu i wczesnej epoki żelaza, pt:

1. Se sluncem na prsou – růžicovité spony, apolónský cyklus a slunečny kult v době popelnicových poli (12.12.2013, czwartek, godz. 1000, Collegium Minus, sala gotycka – obowiązkowy dla studentów I roku).

2. Bylanské sídliště Praha-Hostivař – ohrazená halštatská sídliště v našich zemích (12.12.13, czwartek, godz. 1630, Collegium Minus sala 210 – obowiązkowy dla seminarzystów z seminarium epoki brązu).

3. Mladobronzová rádla z Opavy – orba a oradla v pravěku, (13.12.2013, godz. 1000, Collegium Minus, sala gotycka – obowiązkowy dla seminarzystów z seminarium epoki brązu).

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych w/w tematyką!

Data opublikowania: 11.12.2013
Osoba publikująca: Piotr Kołodziejczyk