Badania wykopaliskowe w Ostrowie (gm. Przemyśl)

Miejscowość: Ostrów, gm. Przemyśl, pow. przemyski, woj. podkarpackie

Prowadzący: mgr Anna Lasota

Opiekun naukowy: prof. dr hab. Piotr Kaczanowski

Chronologia cmentarzyska: wczesny i młodszy okres wpływów rzymskich

W roku 2013 Zakład Epoki Żelaza podją badania wykopaliskowe na cmentarzysku kultury przeworskiej w Ostrowie, gm. Przemyśl. Wykopaliska te są równocześnie kontynuacją projektu badawczego dotyczącego dynamiki rozwoju osadnictwa kultury przeworskiej w dorzeczu Sanu. Efektem pierwszego sezonu badań było odkrycie przeszło 30 grobów ciałopalnych jamowych i popielnicowych. Obiekty te koncentrowały się na niewielkiej powierzchni ok. 5 arów.

W trakcie badań nie odnotowano żadnych śladów niszczenia cmentarzyska, co w chwili obecnej jest sytuacją rzadko spotykaną. Odkrywane pochówki popielnicowe zachowane są w doskonałym stanie, należy się więc domyślać, iż uchwycono kompletne inwentarze stanowiące wyposażenie danych pochówków. Ponadto niejednokrotnie wyposażenie to należy uznać za unikatowe w skali kultury przeworskiej. W pochówkach męskich odkrywano liczne elementy uzbrojenia (miecze, groty oszczepów i włóczni, ostrogi). W grobach kobiecych często natrafiano na metalowe elementy skrzyneczek. Szczególnie bogato wyposażony był jeden z grobów jamowych, w którego wypełnisku poza bardzo licznymi zabytkami metalowymi natrafiono na naczynie terra sigillata. Badania na cmentarzysku będą kontynuowane.

 

 

Badania w Ostrowie (gm. Przemyśl)