Badania wykopaliskowe w Ryżanówce (Ukraina)

Scytyjski książę z Wielkiego Kurhanu Ryżanowskiego

 

Około 2300 lat temu niewielka grupa Scytów, koczowniczego ludu od kilku wieków panującego niepodzielnie na stepach dzisiejszej Ukrainy, stoczyła krwawy bój o pastwiska dla swoich stad, z nadciągającymi od wschodu Sarmatami. Dla ich wodza, postawnego, ponad 40-letniego mężczyzny, znakomitego wojownika, była to już ostatnia potyczka. Uderzony w twarz padł na polu walki, jak przystało na władcę koczowników, dla których wojna była żywiołem, treścią ich niespokojnego bytu. Złożenie ciała wodza w monumentalnym grobowcu, było oddaniem hołdu bohaterowi, właściwym dla jego dokonań i rangi jako władcy. Nie został odesłany w nicość; w pełnym rynsztunku bojowym, już jako heros – uosobienie nadzwyczajnych zalet, czuwał nadal nad pomyślnością swego ludu stanowiąc jeden z symboli jego tożsamości.  Wielki kurhan kryjący pochówek „ostatniego władcy Scytów", widoczny jest do dziś u południowego skraju Ryżanówki, zagubionej w stepie wsi w centralnej części Ukrainy.

Tak można by pokrótce opisać historyczne tło jednego z najbardziej znaczących odkryć z końca XX wieku w zakresie archeologii Wielkiego Stepu. Badania w Wielkim Kurhanie Ryżanowskim w obwodzie czerkaskim zapoczątkowali jeszcze pod koniec XIX wieku polscy badacze Godfryd Ossowski (archeolog) i Julian Talko-Hryncewicz (antropolog). W 1887 roku odkryli oni w bocznej części monumentalnego kurhanu pochówek młodej kobiety pogrzebanej w paradnym stroju, ozdobionym setkami złotych aplikacji i wyposażonej w przybory toaletowe oraz serwis srebrnych, brązowych i glinianych naczyń. To odkrycie grobowca scytyjskiej arystokratki stało się wielką sensacją naukową a znaleziska przewiezione do Krakowa i przekazane Akademii Umiejętności, do dziś stanowią ozdobę zbiorów krakowskiego Muzeum Archeologicznego. Świadomość niepełnego przebadania kurhanu stała się impulsem dla kontynuacji badań, podjętych na nowo w 1995 roku, przez polsko-ukraińską ekspedycję archeologiczną pod kierunkiem Jana Chochorowskiego (Instytut Archeologii UJ) i Sergeja Skorego (Instytut Archeologii NANU w Kijowie), z nadzieją na odkrycie centralnego (męskiego) pochówka w kurhanie liczącym obecnie około 5 m wysokości i 60 m średnicy. Przypuszczenia te potwierdziło w pełni ujawnienie już w początkowej fazie prac, pod centralną częścią nasypu i przebadanie w 1996 roku, pochówka scytyjskiego arystokraty, złożonego w podziemnej komorze grobowej wraz z intencjonalnie uśmierconym wojownikiem („giermkiem") i jego wierzchowcem. W dodatku okazało się, iż – co stanowi niezwykłą rzadkość – grobowiec ten nie został obrabowany, przez grasujących w starożytności jak i w czasach nowożytnych, amatorów scytyjskiego złota. Poległy w boju wódz został pogrzebany w pełnym rynsztunku bojowym, składającym się wyłącznie z broni zaczepnej (łuk ze strzałami w sajdaku, zapasowe kołczany, włócznie, dziryty i sztylet), oraz wyposażony w serwisy libacyjne do wina i kumysu w postaci srebrnego kubka, srebrnego i brązowego kyliksu a także okutego w złoto rytonu, ponadto w greckie naczynia gliniane służące do spożywania posiłku. Jako zapas żywności pozostawiono około 150 kg koniny i baraniny, a także 4 amfory wina. Nie zapomniano też o urozmaiceniu w postaci porcji bobu i czosnku w brązowej misie. W grobowcu złożono także paradny strój kobiecy, bogato zdobiony ponad 140 złotymi aplikacjami. Symbolizował on zapewne obecność małżonki wodza, która – jak to było w zwyczaju – nie została uśmiercona, a zmarła śmiercią naturalną i została pochowana nieco później we wspomnianym już bocznym grobowcu. Jej wysoki status społeczny wiązał się zapewne z funkcją kapłanki, czego wyrazem są w jej stroju aplikacje nawiązujące do kultu bakchicznego. Świetnie zachowany centralny grobowiec dostarczył nie tylko kompletu wspaniałych znalezisk, ale też pozwolił w pełni ocenić wymowę symboliczną tak poszczególnych elementów wyposażenia grobowego, jak i ich rozmieszczenia i związku z zachowaniami społeczno-religijnymi Scytów. Sensacyjne okazało się też datowanie grobowca; około 270-260 przed Chr., tj. najmłodsze ze wszystkich znanych kurhanów arystokracji scytyjskiej, co oznacza, iż Wielki Kurhan Ryżanowski ukrywał szczątki „ostatniego wodza Scytów".

1 /image/image_gallery?uuid=ccf836bd-fe9f-483f-8c8f-faab9cf345c6&groupId=11321345 775 800 J. Chochorowski 2 13
2 /image/image_gallery?uuid=ddc6845f-e016-4aab-aa27-4113384ba59a&groupId=11321345 621 800 J. Chochorowski 3 1
3 /image/image_gallery?uuid=918b816f-23d8-42ba-93e4-e9a95b35000d&groupId=11321345 800 525 J. Chochorowski 4 2
4 /image/image_gallery?uuid=21fa5e01-c076-4780-b9d9-c01f1b578ef7&groupId=11321345 757 800 J. Chochorowski 5 3
5 /image/image_gallery?uuid=03e0dd04-c067-4abe-9ba0-c6288b4ee934&groupId=11321345 729 800 J. Chochorowski 6 4
6 /image/image_gallery?uuid=ecbf0e51-8525-4971-852e-06b5de4ea1ea&groupId=11321345 800 541 J. Chochorowski 7 5
7 /image/image_gallery?uuid=6b125864-8a91-425d-85e3-92faf42f74ff&groupId=11321345 523 800 J. Chochorowski 8 6
8 /image/image_gallery?uuid=aa5a187a-1a86-46df-939e-ba3902c43bfb&groupId=11321345 523 800 J. Chochorowski 9 7
9 /image/image_gallery?uuid=0ee4f778-71fd-499a-a84a-f74f4438d65a&groupId=11321345 800 568 J. Chochorowski 10 8
10 /image/image_gallery?uuid=d5659b5d-d4e3-43d2-99f1-0a5b01287f80&groupId=11321345 800 531 J. Chochorowski 11 9
11 /image/image_gallery?uuid=8bed8f2f-6eb4-469c-8635-954f07de3f35&groupId=11321345 800 519 J. Chochorowski 12 10
12 /image/image_gallery?uuid=916b106c-b46f-4242-b0bc-c36009179fde&groupId=11321345 685 800 J. Chochorowski 13 11