Badania wykopaliskowe w Mielnikach (Ukraina)

fot. J. Chochorowski