OGÓLNE INFORMACJE O PROGRAMIE STUDIÓW

Instytut Archeologii UJ prowadzi:

I. studia z zakresu archeologii:
a) I-go stopnia - LICENCJACKIE (w trybie stacjonarnym - dziennym ).
b) uzupełniające II-go stopnia - MAGISTERSKIE (w trybie stacjonarnym - dziennym ).

 

 

Programy studiów

 

 

Studia dzienne licencjackie (I-go stopnia)

Licencjackie studia w zakresie Archeologii trwają 3 lata (6 semestrów). Są przeznaczone dla osób, które pragną uzyskać podstawową wiedzę z archeologii i jej nauk pomocniczych, metod prowadzenia i dokumentowania wykopalisk oraz technicznego opracowywania zródeł archeologicznych.
Nauczane przedmioty podzielono na 4 zasadnicze grupy.
1. Ogólne - obejmujące podstawy wybranych nauk humanistycznych (np. historii starożytnej i średniowiecza; historii sztuki, etnografii, filozofii)
2. Podstawowe - obejmujące nauki pomocnicze archeologii (np. antropologia fizyczna, nauki o ziemi, numizmatyka)
3. Kierunkowe - najliczniejsza grupa zajęć i pozwalająca na uzyskanie podstawowej wiedzy w zakresie archeologii: pradziejowej i nowożytnej, śródziemnomorskiej, Nowego świata oraz metodologii, zródłoznawstwa archeologicznego, konserwacji zabytków.
4. Zawodowe ćwiczenia terenowe - odbywająca się zasadniczo w miesiącach wakacyjnych praktyczna nauka zawodu w czasie prowadzonych przez Instytut wykopalisk m. in. na terenie Polski, Ukrainy, Egiptu. Absolwenci mogą pracować w charakterze "techników" wykopaliskowych i laborantów muzealnych, w muzeach, służbach konserwatorskich i w wyspecjalizowanych firmach zajmujących się prowadzeniem ratowniczych prac wykopaliskowych. Ich wiedza zawodowa i ogólna umożliwia, po uzyskaniu tytułu licencjata, kontynuowanie studiów na poziomie magisterskim (od 2008 r).

Uzupełniające studia magisterskie (dzienne)

Uzupełniające studia magisterskie na kierunku archeologia trwają 2 lata (4 semestry). Są przeznaczone dla osób które pragną poszerzyć wiedzę z Archeologii i mieć podstawy do samodzielnego prowadzenia badań wykopaliskowych.

Nauczane przedmioty dzielą się na dwie zasadnicze grupy:
1. Ogólne i podstawowe obejmujące teorie Archeologii i wykłady z przedmiotów ogólno humanistycznych i przyrodniczych
2. Kierunkowe i zawodowe (łącznie z ćwiczeniami terenowymi) obejmujące kilkaset godzin zajęć specjalistycznych i monograficznych z różnych specjalności w zakresie Archeologii

Absolwenci studiów magisterskich na kierunku Archeologia uzyskują w trakcie studiów gruntowną i wszechstronną wiedzę w zakresie poszczególnych specjalności Archeologii oraz jej teorii i metodologii. Równocześnie otrzymują także wykształcenie ogólno humanistyczne i elementy wykształcenia przyrodniczego, pozwalające na współpracę z przedstawicielami innych dyscyplin w ramach badań interdyscyplinarnych. Zgodnie z Ustawą o ochronie zabytków tylko osoby posiadające tytuł zawodowy magistra Archeologii i legitymujące się odpowiednim doświadczeniem w badaniach wykopaliskowych, są upoważnione do otrzymywania koncesji na prowadzenie terenowych prac badawczych. Absolwenci studiów magisterskich są przygotowani do pracy w placówkach naukowo-dydaktycznych, naukowo-badawczych, muzealnych i konserwatorskich.

Elektroniczna Rejestracja Kandydatów

Rejestracja kandydatów na studia: www.erk.uj.edu.pl