Zmiana terminu rozpoczęcia zajęć w IA UJ

Dyrekcja Instytutu Archeologii informuję, że w związku z przedłużającym się remontem budynku Collegium Minus i związanymi z tym zagrożeniami w zakresie BHP, zajęcia dydaktyczne w nowym roku akademickim rozpoczną się dnia 15 października 2018 roku. Decyzja ta została uzgodniona z władzami rektorskimi. Zajęcia zaplanowane na okres 1-15 października muszą zostać odrobione w terminie późniejszym.
Published Date: 26.09.2018
Published by: Piotr Kołodziejczyk