Spotkanie organizacyjne dla I roku

Spotkanie organizacyjne z Dyrekcją Instytutu Archeologii UJ odbędzie się:

dla I roku studiów licencjackich  -  3 października br.(poniedziałek)  o
godzinie 11 w Sali Gotyckiej,

dla I roku studiów II stopnia  -  3 października br.(poniedziałek) o
godzinie 11.45 w Sali Gotyckiej

Published Date: 21.09.2016
Published by: Piotr Kołodziejczyk