Biblioteki i czytetlnie IA UJ

Informujemy wszystkich studentów IA UJ, iż z dniem 1 września br. biblioteki oraz czytelnie będą dostępne dla studentów. 

ponadto:

Podobnie jak na całym Wydziale Historycznym UJ, zajęcia w pierwszym semestrze roku akademickiego 2020/2021 odbywać się będą w Instytucie Archeologii w systemie zdalnym z elementami nauczania stacjonarnego. Zajęcia prowadzone całkowicie lub częściowo w trybie stacjonarnym realizowane będą w następujących terminach:

Studia I stopnia:

 • 1 rok: październik-listopad
 • 2 rok: listopad-grudzień
 • 3 rok: grudzień-styczeń

Studia II stopnia:

 • 1 rok: październik
 • 2 rok: październik

 

Do realizacji całkowicie lub częściowo w trybie stacjonarnym w pierwszym semestrze przewidziane zostały następujące zajęcia:

Studia I stopnia:

1 rok:

 • Podstawy prawa autorskiego i ochrona własności intelektualnej
 • Elementy metodologii i metodyki badań archeologicznych (propedeutyka)
 • Źródłoznawstwo archeologiczne 1
 • WF (częściowo)

2 rok:

 • Archeologia środowiska 1
 • Źródłoznawstwo archeologiczne 2
 • Proseminarium (częściowo)

3 rok:

 • Archeologia środowiska 2
 • Źródłoznawstwo archeologiczne 3
 • Metody informatyczne w archeologii
 • Seminarium licencjackie (częściowo)

Studia II stopnia:

1 rok:

 • Seminarium (częściowo)

2 rok:

 • Wykład monograficzny 3: archeologia pradziejowa (częściowo)
 • Seminarium magisterskie (częściowo)

Pozostałe zajęcia na wszystkich latach studiów I i II stopnia odbywać się będą w pierwszym semestrze w trybie zdalnym (pełne programy studiów dostępne są na stronie: https://sylabus.uj.edu.pl/). Planowana jest realizacja zajęć z użyciem narzędzi umożliwiających bezpośrednie uczestnictwo grupy (zwłaszcza MS Teams, Skype, Zoom). Z tego powodu prosimy o przygotowanie urządzeń elektronicznych i dostępu do sieci Internet umożliwiających korzystanie z komunikatorów z użyciem dźwięku i obrazu.

UWAGA: Powyższy plan może ulec zmianie ze względu na rozwój pandemii, kwestie bezpieczeństwa bądź organizacyjne. Dokładny harmonogram semestru podany zostanie na dwa tygodnie przed rozpoczęciem roku akademickiego.

UWAGA: W okresach zjazdów prowadzone będą również (w niepełnym zakresie) zajęcia w formie zdalnej, dlatego prosimy zadbać o dostęp do sprzętu elektronicznego (komputera, tabletu, smartfonu itd.) umożliwiającego korzystanie z aplikacji internetowych w tym czasie.