Bardzo smutno...

Z wielkim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Jakuba Fendera 

studenta II roku archeologii  
na Wydziale Historycznym UJ

 

Msza św. w intencji Zmarłego odbędzie się
 w Uniwersyteckiej Kolegiacie św. Anny w Krakowie
 27 listopada (środa) o godz. 19.30

 

                              Łącząc się w bólu i smutku, wyrazy najgłębszego
                                           współczucia Rodzinie i Bliskim składają

                                                      Dyrekcja, pracownicy i studenci
                             Instytutu Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego

Published Date: 25.11.2019
Published by: Grzegorz Radosław Bąk-Pryc