Fotografia w archeologii - archeologia w fotografii

Fotografia stanowi dziś jedną z podstawowych technik dokumentacyjnych wykorzystywanych w archeologii. Coraz lepszy sprzęt, obiektywy i oprogramowanie do obróbki zdjęć cyfrowych pozwalają obecnie na bardzo dokładniejsze fotografowanie i powodują, że ten rodzaj dokumentacji wypiera tradycyjne formy takie jak rysunek. Nowoczesna fotografia pozwala także na dokumentowanie pracy archeologa i niejednokrotnie niezwykłych miejsc, w których przychodzi mu pracować. Coraz lepsze pod względem jakościowym są także dokumentacyjne fotografie wydobytych z ziemi zabytków wykonywane w trakcie i po procesie ich konserwacji. Zdjęcia pozwalają także na prowadzenie akcji popularyzatorkich i udostępnianie w atrakcyjnej formie wyników badań naukowych szerokiej publiczności.

Nasza siedziba

fot. J. Chochorowski