Prof. dr hab. Jan Chochorowski

| e-mail: j.chochorowski@uj.edu.pl

Kierownik Zakładu Archeologii Epoki Brązu. Studiował w latach 1967-72 w Instytutcie Archeologii UJ. Tytuł doktora uzyskał w roku 1981 zaś rozprawę habilitacyjną przedstawił w roku 1994. W latach 1996-2008 pełnił funkcję dyrektora Instytutu Archeologii UJ. W 2003 roku otrzymał tytuł profesorski zaś w 2012 roku stanowisko profesora zwyczajnego.

Główne tematy aktualnych zainteresowań badawczych

 • pochodzenie Scytów i ich rozprzestrzenianie się na obszarach leśnostepowych i stepowych wschodniej Europy
 • rola wczesnohistorycznych ludów koczowniczych (Kimmerów, Scytów) w rozwoju kulturowym społeczności środkowoeuropejskich
 • problem tzw. późnej Scytii ("leśnostepowa Scythica Minor")
 • procesy protourbanizacyjne w Europie Środkowej na przełomie epoki brązu i wczesnej epoki żelaza
 • dzieje aktywności łowieckiej (zachodnioeuropejscy wielorybnicy i rosyjscy łowcy morsów) w strefie Spitzbergenu w XVII - XIX wieku
 • kultura rosjan w okresie kolonizacji Syberii i polarnych obszarów Eurazji

Aktualnie przygotowywane większe opracowania źródłowe

 • Wielki Kurhan Ryżanowski - wyniki badań z lat 1995-1998 (z S. Skorym),
 • Kompleks osadniczy ze schyłku epoki brązu i wczesnej epoki żelaza (grodzisko i towarzyszący mu zespół stanowisk) w Łubowicach/Brzeźnicy

Aktualnie prowadzone badania wykopaliskowe

 • badania kompleksu stanowisk z wczesnej epoki żelaza w miejscowości Mielniki (grodzisko i kurhany) na Ukrainie (z S. Skorym)
 • badania kompleksu stanowisk Łubowice-Brzeźnica (grodzisko i cmentarzysko ciałopalne) (z E. Chochorowską)
 • badania wielokulturowego osiedla w Kornicach (z E. Chochorowską i M. Mazurem)

Ważniejsze publikacje

 • Die Vekerzug-Kultur. Charakteristik der Funde, "Prace Archeologiczne", 36, Warszawa-Kraków, 1985, ss. 162 + 9 wklejek.
 • Die Rolle der Vekerzug-Kultur (VK) im Rahmen der skythischen Einflűsse in Mitteleuropa, "Praehistorische Zeitschrift", 60/2, 1985, s. 204-271.
 • Zur Bestimmung des Siedlungsraumes und der Ursprungs von Agathyrser, Acta Archaeologica Carpathica", 26, 1987, s. 139-173.
 • Rola Sigynnów Herodota w środowisku kulturowym wczesnej epoki żelaza na Nizinie Węgierskiej, "Przegląd Archeologiczny", 34, 1987, s. 161-218.
 • The Hornsund whaling station - exploration and conservation problems, "Acta Borealia", Tromso, 1989/1, s. 21-42.
 • Przemiany kulturowe we wczesnej epoce żelaza na terenach płn.-wsch. części Kotliny Karpackiej (w:) "Grupa tarnobrzeska kultury łużyckiej", Rzeszów, 1989, s. 527-583.
 • Some major problems of the archaeological exploration of north-western Sorkapp Land (Spitsbergen), "Prace Geograficzne", 81, 1989/1990, s. 179-266 + 3 wklejki.
 • (z M.E. Jasinskim) Archaeology on Svalbard - survey work 1988, "Tromura", 18, 1990, ss. 96.
 • Ekspansja kimmeryjska na tereny Europy środkowej, Krakow, 1993, ss. 327 + 2 mapy.
 • (współautor i redaktor) Koczownicy Ukrainy, Katowice, 1996, ss. 243.
 • Problem recepcji elementow kultury antycznej (greckiej) w Kotlinie Karpackiej w VI w. p.n.e., (w:) "Problemy epoki brązu i wczesnej epoki żelaza w Europie środkowej. Księga jubileuszowa poświęcona Markowi Gedlowi", Kraków, 1996, s. 115-147.
 • (z S. Skorym) Prince of the Great Kurgan, "Archaeology", New York, 50/5, 1997, s. 32-39.
 • (z J. Rydzewskim i S. Skorym) Wielki Kurhan Ryżanowski. Przewodnik po wystawie "Tutanchamon ukraińskich stepów", Krakow, 1999, ss. 54.
 • (z J.K. Kozłowskim i P. Kaczanowskim) Encyklopedia historyczna świata. T. I, Prehistoria, Kraków, 1999, ss. 544.
 • Problemy dendrochronologii rosyjskich stacji łowieckich na Spitsberegenie/Problems of the dendrochronology of Russian hunting stations on Spitsberegen, Krakow, 1999, ss. 1
 • (redaktor)  Kimmerowie. Scytowie. Sarmaci. Księga poświęcona pamięci profesora Tadeusza Sulimirskiego, Kraków 2004, ss. 482.
 • (redaktor)  Kimmerowie. Scytowie. Sarmaci. Księga poświęcona pamięci profesora Tadeusza Sulimirskiego, Kraków 2004, ss. 482.
 • Społeczności epoki brązu i wczesnej epoki żelaza (w:) Stary i Nowy Świat. Od „rewolucji" neolitycznej do podbojów Aleksandra Wielkiego, Wielka Historia Świata, t. 2, red. J. Śliwa, Kraków 2005, s. 377-499.
 • Instytut Archeologii UJ. Przeszłość – teraźniejszość – przyszłość, Nauka polska jej potrzeby, organizacja i rozwój, t. XV(XXXX), 2006, s. 59-102.
 • Metodyczne i metodologiczne problemy datowania radiowęglowego pozostałości kremacji z grobów ciałopalnych kultury łużyckiej (na przykładzie materiałów z cmentarzyska w Kietrzu) (w:), red. J. Chochorowski, Studia nad epoką brązu i wczesną epoką żelaza w Europie. Księga poświęcona profesorowi Markowi Gedlowi na pięćdziesięciolecie pracy w Uniwersytecie Jagiellońskim, Kraków 2007, s. 102-138.
 • „Halsztatyzacja" wschodniej części Kotliny Karpackiej (w:) Tarnobrzeska kultura łużycka – źródła i interpretacje, Collectio Archaeologica Ressoviensis, t. XI, Rzeszów 2009, s. 89-118.
 • (z S. Skorym) Aristokraticheskij kurgan Skifskaja Mogila vblizi Motroninskogo gorodishcha (ukrainskaja Pravoberezhnaja Lesostep'), Stratum  plus, nr 3, 2005-2009 (Skifskie Interpretacii), Sankt-Peterburg – Kishinev – Odessa – Bukcharest, 2009, s. 234-276.
 • (z S. Skorym) Der Grosse Ryžanovka-Kurgan. Die Semantik des Sakralen Bereichs (w:) Saxa loquuntur. Sbornik v chest na Nikolaj Sirakov, Sofija 2009, s. 331-344 // (z S. Skorym) Semantika sakralnego prostranstva Bol'shogo Ryzhanovskogo Kurgana (w:) red. M.P. Chornaja, Kul'tura kak sistema v istoricheskom kontekstie: Opyt Zapadno-Sibirskikh arkheologo-ètnograficheskikh soveshchanij, Tomsk 2010, s. 35-41.
 • Èkologicheskij »stress« v Zapadnoj Sibiri i kul'turnyj »shok« v Karpatskoj kotlovine v kontsne bronzovogo veka (w:) red. V.I. Molodin, S. Hansen, „Terra Scythica", Novosibirsk 2011, s. 319-336.
 • Godfryd Ossowski (1835-1897) – genialny samouk, archeolog, wybitny uczony, niezwykły człowiek … technik drogowy syberyjskiego traktu pocztowego (w:), red. A. Hofmann, A. Kokowski, E.A. Krüger, H. Neumayer, Na srebrnym koniu – das silberne Pferd, Lublin 2012, s. 215-296.