Doktoranci Instytutu Archeologii UJ

Mgr Magdalena Rusek

Doktorantka w Zakładzie Archeologii Nowego Świata. Ukończyła studia magisterskie w Instytucie Archeologii UJ w 2012 roku, broniąc pracę pt.: „Znaczenie zielonych kamieni w kulturze Majów na przykładzie analizy zabytków jadeitowych ze stanowiska Nakum w Gwatemali". W 2008 roku ukończyła studia licencjackie na Wydziale Polonistyki UJ (specjalizacja: wiedza o teatrze).

Obszar jej zainteresowań skupia się w głównej mierze wokół kultury Majów. Przygotowywana przez nią rozprawa doktorska jest próbą rekonstrukcji stosunków geopolitycznych w społecznościach Majów w rejonie departamentu Peten, na przykładzie zachowanych zabytków archeologicznych i epigraficznych.

Laureatka „Diamentowego Grantu" przyznawanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Zainteresowania naukowe

  • archeologia i kultura obszaru Mezoameryki
  • epigrafika Majów
  • zagadnienie formowania się i rozwoju cywilizacji Nowego Świata ze szczególnym uwzględnieniem obszaru Ameryki Środkowej i Południowej
  • obrządek pogrzebowy kultur Nowego Świata
  • wyznaczniki rozwoju społecznego i politycznego kultury Majów
  • zwyczaje i rytuały pogrzebowe w Meksyku oraz w krajach afrykańskich