Pracownicy

Prof. dr hab. Jacek Poleski

Kierownik Zakładu

Dr Przemysław Nocuń

Asystent

Dr Dariusz Niemiec

Asystent

Dr Michał Wojenka

Asystent


Doktoranci

 • mgr Jadwiga Olbrot
 • mgr Michał Link-Lenczowski
 • mgr Bartosz Tietz
 • mgr Katarzyna Olender
 • mgr Jacek Chlastawa
 • mgr Agata Kucia
 • mgr Monika Kamińska
 • mgr Anna Kubica-Grygiel
 • mgr Dominika Mazur
 • mgr Tomasz Sajecki

Chair of Medieval and Post-medieval Archaeology

The Department carries out research on early and late medieval archaeology as well as early modern archaeology in Central and East Europe. The academic staff members specialize in the following subjects:

 

 • ethnogenesis of Slavs and beginnings of early Slavonic culture
 • changes in settlement processes in early and late Middle Ages in Małopolska region and the neighbouring areas
 • tribal and early state fortified settlements in Małopolska region
 • formation of border areas in Slavonic world
 • traces of foreign influence in early medieval Slavonic lands
 • issues and problems related to the chronology of 6th – 13th century relics
 • cultural spheres within the early medieval West Slavonic area
 • origins and development of towns and cities based on German town law in Slavonic lands
 • issues related to the development of the medieval and early modern urban city complex: Kraków-Kaziemierz-Kleparz
 • development of the medieval University in Kraków
 • development of crafts in medieval and early modern Kraków
 • medieval and early modern castles in West Małopolska

Major publications by the staff of the Chair of Medieval and Post-medieval Archaeology

 • M. Parczewski, Początki kształtowania się polsko-ruskiej rubieży etnicznej w Karpatach. U źródeł rozpadu Słowiańszczyzny na odłam wschodni i zachodni, Kraków 1991
 • Archaeoslavica 1, pod red. M. Parczewskiego, Kraków 1991
 • J. Poleski, Podstawy i metody datowania okresu wczesnośredniowiecznego w Małopolsce, Prace Archeologiczne z. 52, Kraków 1992
 • M. Parczewski, Die Anfänge der frühslawischen Kultur in Polen.Veröffentlichungen der Österreichischen Gesellschaft für Ur- und Frühgeschichte, Bd. XVII, Wien 1993
 • Archaeoslavica 2, pod red. M. Parczewskiego, Kraków 1993
 • Początki sąsiedztwa. Pogranicze etniczne polsko-rusko-słowackie w średniowieczu, pod red. M. Parczewskiego i S. Czopka, Rzeszów 1996
 • Archaeoslavica 3, pod red. M. Parczewskiego, Kraków 1998
 • K. Godłowski, Pierwotne siedziby Słowian. Wybór pism pod red. M. Parczewskiego, Kraków 2000
 • Quellen zur slawischen Besiedlung im Karpatengebiet Bd. 1, Moravia Magna. Seria Polona I, pod red. M. Parczewskiego, Kraków 2001
 • J. Poleski, Naszacowice. Ein frühmittelalterlicher Burgwall am Dunajec. I. Stratigraphie, Chronologie, Architektur, (w:) Moravia Magna, Seria Polona, II, Kraków 2004.
 • J. Poleski, Wczesnośredniowieczne grody w dorzeczu Dunajca, Kraków 2004.
 • P. Kaczanowski, M. Parczewski (red.), Archeologia o początkach Słowian, Kraków 2005.