Elżbieta Trela-Kieferling

Temat pracy doktorskiej

Zmiany w środkowolendzielskiej technologii krzemieniarskiej w zachodniej Małopolsce w świetle materiałów kopalnianych i pracownianych.

Realizowane projekty

1999-2001 koordynator projektu  badawczego nr 1HO1H 02716 „Osady kultury trypolskiej w Bilczu Złotym – Ukraina” finansowanego przez Komitet Badań Naukowych

2006 stypendium w ramach programu MATRA Poland - szkoła letnia museumvereniging w Amsterdamie

2013 koordynacja projektu i współpraca redakcyjna w publikacji. Projekt: publikacja „Bilcze Złote. Materials of the Tripolye Culture from the Werteba and the Ogród Sites” V tom Biblioteki Muzeum Archeologicznego w Krakowie umowa nr 00932/13/FPK/NID.

Wybrane publikacje

1998 Trela E., Neolityczne pracownie krzemienne na Kopcowej Górze (Ojców stan. 12), Materiały Archeologiczne 31, 21-63.

2001 Rook E., Trela E., Stanowiska kultury trypolskiej w Bilczu Złotym w dawnym powiecie Borszczów, w świetle zbiorów krakowskich, (w:) J. Lech, J. Partyka (red.) Z archeologii Ukrainy i Jury Ojcowskiej. Ojców, 183-206.

2001 Trela E., Kolekcje zabytków kultury trypolskiej z zbiorach Muzeum Archeologicznego w Krakowie, Materiały Archeologiczne 32, 53-67.

2002 Górski J., Trela E., Kontekst kulturowy powierzchniowych znalezisk krzemienia świeciechowskiego na obszarze zachodniomałopolskiej wyżyny lessowej, (w:) B. Matraszek, S. Sałaciński (red.) Studia nad Gospodarką Surowcami Krzemiennymi w Pradziejach 4. Warszawa, 209-236.

2002 Kieferling G., Trela E., Luźne znaleziska wyrobów krzemiennych znad Lubaczówki, Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego 23, 213-220.

2003 Kadrow S., Sokchackiy M., Tkachuk T., Trela E., Sprawozdanie ze studiów i wyniki analiz materiałów zabytkowych kultury trypolskiej z Bilcza Złotego znajdujących się w zbiorach Muzeum Archeologicznego w Krakowie, Materiały Archeologiczne 34, 53-143.

2004 Trela E., hasło Krakivskij Archeologic`nij Muzej, (w:) M.Ü. Videjko (red.) Enciklopedija tripil`skoj civilizacij. Kyïv, 260-261. 

2005 Trela E., Zabytki krzemienne z badań w Bilczu Złotym na tle krzemieniarstwa kultury trypolskiej, Stalowa Wola.

2006 Łydka M., Przybyła M., Trela E., Osada kultury łużyckiej z V okresu epoki brązu i okresu halsztackiego C na stan. 2 w Zakrzowie, gm. Niepołomice, badania 2003-2004. Zeszyty Ośrodka Ochrony Dziedzictwa Archeologicznego. Seria B, Materiały Archeologiczne Raport: 2003-2004, 2; 613-618.

2009 Trela-Kieferling E., Skład rdzeni krzemiennych ze stanowiska 21 w Bolechowicach, woj małopolskie, Materiały Archeologiczne 37, 19-34.

2011 Czekaj-Zastawny A., Przybyła M, Trela-Kieferling E., Ciałopalne cmentarzysko kultury ceramiki wstęgowej rytej na stan. 2 w Modlniczce, pow. Kraków. Praehistorica 29, 53-69.

2013 Trela-Kieferling E., Łużyckie noże i wkładki tylcowe ze stan. 2 w Modlniczce, woj. małopolskie, Prace Archeologiczne z. 66, Studia, 281-300.

2013 Kadrow S., Trela-Kieferling E. History and the present state of research, [in.] S. Kadrow (ed.) Bilcze Złote. Materials of the Tripolye Culture from the Werteba and the Ogród Sites, Biblioteka Muzeum Archeologicznego w Krakowie V, 9-11.

2013 Trela-Kieferling E., Stone artefacts [in:] S. Kadrow (ed.) Bilcze Złote. Materials of the Tripolye Culture from the Werteba and the Ogród Sites, Biblioteka Muzeum Archeologicznego w Krakowie V, 44-52.

2015 Trela-Kieferling E., Workshop of jurassic G flint core tools at site 7 in Przybysławice, Lesser Poland,  The Baden culture around the Western Carpathians, Via Archaeologica. Źródła z badań wykopaliskowych na trasie autostrady A4 w Małopolsce, 353-359.

2015 Trela-Kieferling E., Woźny M. I Kongres Muzealników Polskich w Łodzi; Materiały Archeologiczne 40, 7

2016 Gawrońska M., Trela-Kieferling E.   Edukacja archeologiczna jako edukacja  interdyscyplinarna, Opuscula Musealia 23, 203-211.

2016 Trela-Kieferling E., Zabytki kultury lendzielskiej ze stan. 21 w Bolechowicach, woj. małopolskie, Materiały Archeologiczne 41, 101-106.

2016 Trela-Kieferling E., Krzemienne płoszcze z Krakowa – Nowej Huty – Pleszowa, Materiały Archeologiczne 41, 161-167.

2017 Trela-Kieferling E., Albin Jura (1873–1958): a social activist, teacher and Stone Age researcher [in:] D. H. Werra, M. Woźny (eds.) Between history and archaeology. Papers in honor of Jacek Lech. Oxford, Archaeopress, 417-423 [in:] D. H. Werra, M. Woźny (eds.) Between history and archaeology. Papers in honor of Jacek Lech. Oxford, Archaeopress, 417-423.

2017  Trela-Kieferling E., Research on the Neolithic flint workshop at the Bębło-Zachruście Site, Małopolska province: Description of cores in the Pleszów-Modlnica group of the Lengyel culture [in:]  [in:] Valde-Nowak P., Sobczyk K., Nowak M., Źrałka J.(eds), Amici magistro et collegae suo - Ioanni Christopho Kozłowski dedicant, Alter, 459-474.

2017 Trela-Kieferling E., Two Neolithic clay female figurines from the Princes Sapieha collection from the Bilcze Złote area and the Werteba Cave in Ukraine. [in:] Martini F., Sarti L., Visentini P. (eds.) Women Mothers Goddesses. Universal Languages and Metaphors in The Prehistoric Art, Civivi Musei di Udine, 179-183.

2017 Trela-Kieferling E., Narzędzia „podomowe” z pracowni/kopalni krzemieniarskiej w Bęble stan. 4, gm. Wielka Wieś, Acta Archaeologica Lodziensia 63, Łodź, 47-55.

2018 Trela-Kieferling E., Czas migracji (w:) J. Górski (red.) Od kolekcjonerstwa do muzealnictwa. 160- lecie pierwszej wystawy w Muzeum Archeologicznym w Krakowie. Kraków, 135-140.

2018 Trela-Kieferling E., Zastawny A., Katalog do rozdziału Czas migracji (w:) J. Górski (red.) Od kolekcjonerstwa do muzealnictwa. 160- lecie pierwszej wystawy w Muzeum Archeologicznym w Krakowie