Julia Kościuk-Załupka

Interesuje się tematyką Epipaleolitu i Wczesnego Neolitu na terenach bliskowschodnich. W swojej pracy badawczej podjęła tematykę użytkowania minerałów żelazistych, powszechnie określanych mianem ochry, na terenach od Lewantu po Kotlinę Karpacką. Dodatkowo rozpoczęła studia magisterskie w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu, specjalizacja bliskowschodnia.

Publikacje

2018 „Natufian: kultura epipaleolityczna w dobie bliskowschodniej neolityzacji”, Wrocławskie Studia Erazmiańskie, vol. 12, p. 35-46.

2017 „Użytkowe znaczenie ochry w społecznościach z okresu kultur natufijskiej oraz PPNA na terenach bliskowschodnich”, Acta Archaeologica Lodziensia, vol. 63, s. 79-84.

2017  „Symbolika ochry w społecznościach schyłkowopaleolitycznych i    wczesnoneolitycznych na terenach bliskowschodnich”, w: „Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce - Historia – Monografie”,  red. J. Nyćkowiak, J. Leśny, Poznań.

2017  „Znaczenie ochry w społecznościach kultury natufijskiej”, w: red. K. Łukomiak, „Bliski Wschód- polityka, historia, kultura”, Archaegraph, Łódź

2017  “Użytkowanie ochry w okresie od Epipaleolitu po Neolit Preceramiczny na terenach Bliskiego Wschodu”, w: Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce 2017 – Materiały konferencyjne – wiosna, część trzecia, Wrocław”, red. J. Nyćkowiak, J. Leśny, Poznań.

2016   „Fauna w świecie sacrum: kilka szczególnych przypadków preneolitycznych pochówków człowieka i zwierzęcia z terenów bliskowschodnich”, Ex nihilo- periodyk młodych religioznawców, 1(15)/2016, Kraków

2015   “Collection of pottery and lithic materials from Mesa Verde region, Colorado, USA at the Institute of Archaeology, Jagiellonian University in Krakow”, współautorka z R. Palonką i A. Drabik, w: Contributions in New World Archaeology, vol. 8, Kraków.

2015   „Role of a human being in ecosystem deducing from cave paintings made during the Stone Age in Europe”, in: ARKEOS 37, Proceedings of the XIX International Rock Art Conference IFRAO 2015, edt. H. Collado Giraldo, J. J. Garcia Arranz.

2015   „Agresja wewnątrzgrupowa u Homo neanderthalensis”, w: Antropogen- studenckie czasopismo naukowe, tom 2/2015, Kraków.

2014   „Rola ssaków w życiu ludzi u schyłku paleolitu”, w: „Nasi mniejsi bracia czy środek przetrwania? Znaczenie zwierząt w dziejach ludzkości” red. J. Jędrysik, Kraków.

Stypendia i nagrody

2016-2020 - kierownik projektu pt.: „Przekazywanie idei. Użytkowanie ochry we wstępnym okresie neolityzacji od Lewantu po Kotlinę Karpacką” w ramach programu MNiSW pod nazwą Diamentowy Grant;

8-31.08.2016 - ULPAN na Uniwersytecie w Hajfie, intensywny kurs języka arabskiego w ramach stypendium rządowego;

stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla najlepszych studentów na rok akademicki 2014/2015 oraz 2015/2016;

2013/2014 - studia z programu ERASMUS na semestr zimowy w Rheinische Friedrichs Wilhelms Universität Bonn.