Jakub Skłucki

Zainteresowania oscylują wokół wytwórczości krzemieniarskiej na terenie Egiptu i Bliskiego Wschodu w IV tysiącleciu p.n.e., czego wynikiem jest temat przygotowywanej dysertacji doktorskiej: Kontakty Północnego Egiptu z Południowym Lewantem w IV tysiącleciu p.n.e. na podstawie zabytków krzemiennych. Ponadto w zakres zainteresowań wchodzi analiza traseologiczna narzędzi krzemiennych.

Publikacje

Czarnowicz M., Pasternak M., Ochał-Czarnowicz A., Skłucki J. 2014. The Egyptian presence at Tel Erani, (in:) M.A. Jucha, J. Dębowska-Ludwin, P. Kołodziejczyk (eds), Aegyptus est imago caeli: Studies Presented to Krzysztof M. Ciałowicz on his 60th birthday, Kraków: 235-244.

Valde-Nowak P., Skłucki J. 2016. The chipped stone industry of Tel Erani, Israel from the 2013 – 2015 excavation seasons: sub-area D-3H, (in:) K.M. Ciałowicz, Y. Yekutieli, M. Czarnowicz (eds), Tel Erani I: preliminary report of the 2013-2015 excavations, Kraków: 85-109.

Skłucki J. 2018. Lithic assemblage from southern part of Eastern Kom, Tell el-Farkha. Seasons 2015-2016, (in:) K.M. Ciałowicz, M. Czarnowicz, M. Chłodnicki (eds), Eastern Nile Delta in the 4th millennium BC, Kraków-Poznań: 125-132.

Skłucki J., Kraszewska A., Biborski M., Valde-Nowak P. 2018. Fire striker from Federmesser campsite Nowa Biała 1 (Poland), (in:) P. Valde-Nowak, K. Sobczyk, M. Nowak, J. Źrałka (eds), Multas per gentes et multa per saecula. Amici magistro et collgae suo Ioanni Christopho Kozłowski dedicant, Kraków: 213-218.

Łanczont M., Madeyska T., Hołub B., Komar M., Mroczek P., Standzikowski K., Valde-Nowak P., Kraszewska A., Cieśla M., Skłucki J. 2019. Late Glacial environment and human settlement of the Central Western Carpathians: A case study of the Nowa Biała 1 open-air site (Podhale Region, southern Poland), Quaternary International, In Press.

Stypendia

Doktorant jest stypendystą fundacji ARCHAEOLOGICA w roku 2014 oraz Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego w Kairze w roku 2016 i 2017.