Justyna Zakrzeńska

Ukończyła studia w IA UJ w 2014 roku broniąc prace magisterską pt. „Materiały mezolityczne ze stanowisk nr 2, 3, 4, 5 i 6  w Czernichowie, pow. krakowski” przygotowaną pod kierunkiem dr hab. Marka Nowaka. Jej zainteresowania badawcze dotyczą osadnictwa mezolitycznego w południowej Polsce i technologicznych aspektów krzemieniarstwa mezolitycznego. Bierze udział w opracowywaniu schyłkowopaleolitycznych i mezolitycznych materiałów z zachodniej Małopolski oraz materiałów krzemiennych z epoki kamienia i epoki brązu z południowej Jordanii.  

Publikacje

Zakrzeńska J. 2016 Materiały mezolityczne zebrane przez Albina Jurę w Czernichowie, powiat krakowski, Materiały Archeologiczne 41: 61-100.

Zakrzeńska J. 2018 Mesolithic materials from sites 3 and 4 in Kraków-Kobierzyn, (in:) P. Valde-Nowak, K. Sobczyk, M. Nowak, J. Źrałka (eds), Multas Per Gentes et Multa Per Saecula. Amici magistro et collegae suo Ioanni Christopho Kozłowski dedicant, Kraków: 267-275.

Zakrzeńska J., Zając M. 2018 Mesolithic settlement in the Tenczyn Hummock region, Recherches Archéologiques Nouvelle Serie 9: 49-86.

Brzeska-Zastawna A., Zakrzeńska J., Witkowska B. 2018 Acheulean handaxes from Faysaliyya (Shawbak directorate, southwestern Jordan), 2017 season, Recherches Archéologiques Nouvelle Serie 9: 209-234.