Krzysztof Rak

Do zainteresowań badawczych doktoranta należy zagadnienie kultury magdaleńskiej, ze szczególnym naciskiem na szeroko rozumianą problematykę wydobycia i dalszej obróbki krzemienia jurajskiego podkrakowskiego. Ponadto doktorant aktywnie zaangażował się w prace badawcze w Afryce Subsaharyjskiej. Kolejną dziedziną zainteresowania jest kwestia sztuki naskalnej.

Publikacje

Rak K., 2019, Polska prospekcja archeologiczna w kraju Tusianów, przy Falezach Banfory w Burkina Faso. Wyniki badań z sezonu 2017 roku. In. Szczepańska-Dudziak A., Prądzyńska E., eds, Księga pamiątkowa dedykowana prof. Jackowi Łapottowi. Szczecin.

Grzelczyk M., Rak K., Jakubczak M., 2017, Rock art in Poland: contribution to discussion, Rock Art Research: The Journal of the Australian Rock Art Research Association (AURA) 34.2, 208-210

Valde-Nowak P., Cieśla M., Kerneder-Gubała K., Kraszewska A., Rak K., 2017, Sites from the Stone Age in Dunajec river upper catchment basin – new perspective, Acta Archaeologica Carpathica 51, 293-306.

Jaskot, A., Pierzak, J., Rak, K., 2018, Czeladź city gate and walls in light of archaeological research. Recherches Archéologiques NS 9, 379–388.

Rak K., Mynarski M., 2016, Natural and cultural sanctuary of the Bandiagara escarpment. In: P. Kołodziejczyk, B. Kwiatkowska-Kopka, eds, Cracow Landscape Monographs 2, Landscape as impulsion for culture: research, perception & protection. Landscape in the past & forgotten landscapes, Kraków, 155-163.

Rak K.,  Zakrzeńska J., Mynarski M., 2015, Archeologiczny projekt badawczy osadnictwa Falezy Bandiagary w Kraju Dogonów. In: B. Ndiaye, P. Letko, eds, Olsztyńskie Studia Afrykanistyczne, Dziedzictwo materialne i niematerialne Afryki i jego znaczenie dla zrównoważonego rozwoju kontynentu 2, Olsztyn, 179-192

Rak K., Franczyk B., 2015, Studium porównawcze osadnictwa w falezie Bandiagara, na tle podobnych założeń z innych rejonów świata. In: W. Cisło, J. Różański, M. Ząbek, eds, Bilad-as-Sudan. Dziedzictwo przeszłości, Peplin, 85-111.

Rak, K., 2018, Ahmad al-Faqi al-Mahdi, pierwsza osoba skazana przez Międzynarodowy Trybunał Karny (ICC) za zbrodnie wojenne przeciwko światowemu dziedzictwu kulturowemu. In: W. Cisło, J. Różański, M. Ząbek, eds,  Bilad as-Sudan - Rodzime kultury a Islam, Peplin, 87-108.

Rak, K., 2018, Polityka UNESCO wobec destrukcji zabytków w Republice Mali  przez ugrupowania skrajne, In: A. Żukowski ed., Terroryzm versus terror w Afryce. Aspekty historyczne, kulturowe, polityczne,  społeczne, ekonomiczne i przekazu medialnego. Forum Politologiczne 26, Olsztyn. 167-204.

Stypendia, nagrody, wyróżnienia, kierowanie grantem

2018/2019
Stypendium rektora dla najlepszych doktorantów
Stypendium z funduszu dotacji projakościowej
Dotacja celowa na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych

2017/2018
Stypendium rektora dla najlepszych doktorantów
Stypendium z funduszu dotacji projakościowej
Stypendium doktoranckie
Dotacja celowa na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych

2016/2017
Stypendium rektora dla najlepszych doktorantów
Stypendium z funduszu dotacji projakościowej
Stypendium doktoranckie
Laureat VIII Edycji Salonu Gigantów Towarzystwa Doktorantów UJ

2015/2016
Stypendium rektora dla najlepszych doktorantów
Stypendium z funduszu dotacji projakościowej
Stypendium doktoranckie
Dotacja celowa na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych

Ważniejsze prowadzone indywidualne projekty badawcze

"Wieloaspektowa rekonstrukcja facjesu pracownianego kultury magdaleńskiej na terenie Garbu Tenczyńskiego w okresie przedostatniej ciepłej oscylacji klimatycznej zlodowacenia Wisły"

"La préhistoire du royaume du Lurum. La prospection ethnoarchéologique polonaise-burkinabè dans le départment de Pobé-Mengao (la province du Soum)", realizowany w kooperacji z Musée du Korum-Wondè (Burkina Faso) oraz Uniwersytetem Warszawskim i Muzeum Miejskim w Żorach.

Ważniejsze konferencje i kongresy

Congress of PanAfrican Archaeological Association for Prehistory and Related Studies (PanAf) – 2018, (Maroko)
International Rock Art Congress IFRAO – 2018 (Włochy)
SKAM Lithic Workshop – 2015, 2016, 208 (Polska, Białoruś)
Africa, the cradle of human diversity – 2019 (Szwecja)
Kongres Afrykanistów Polskich – 2015, 2018
Śląskie Sympozjum Archeologiczne – 2017, 2019
Bilad as-Sudan – 2015-2018
Dni Afryki w Olsztynie 2015-2019