Dr Magda Cieśla

Zainteresowania naukowe

  • osadnictwo neandertalskie w Europie Środkowej;
  • osadnictwo w epoce kamienia na obszarach górskich (ze szczególnym uwzględnieniem Karpat);
  • eksploatacja i transport surowców kamiennych w paleolicie Karpat i terenów sąsiadujących.

Wybrane publikacje

Cieśla M., 2013, Taubachian in context of layer XIX of the Obłazowa Cave (2008 excavations), Prace Archeologiczne No. 66, red. M. Nowak, D. Stefański, M. Zając, “Retusz – jak i dlaczego? Wieloperspektywiczność elementu twardzowego”, s. 15-27.

Valde-Nowak P., Cieśla M., 2013, Obłazowa Cave – Nowa Biała, distr. Nowy Targ, site 2, [w:] International Conference: „World of Gravettian Hunters”. Kraków, Poland, June 25th-28th, 2013. Book of Abstracts and Guidebook, Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt Polskiej Akademii Nauk, s. 144-148.

Cieśla M., 2013, Pradzieje Podhala, Watra 11, s. 154-160.

Valde-Nowak, P., Cieśla M., 2014, A new Palaeolithic assemblage from the Obłazowa Cave in the Polish Western Carpathians, Archäologisches Korrespondenzblatt 44, s. 1-10.

Cieśla M., Valde-Nowak P., 2014 Micoquian in the Northern Carpathians. Examples from Poland, Slovakia and Ukraine, Recherches Archéologiques Nouvelle Serie, vol. 5-6, 2013-2014, s. 35-50.

Cieśla M., Valde-Nowak P., 2016, Missing elements in the cultural understanding of the hydrothermal landscape of the Carpathians in the Middle Paleolithic, Quaternary International 402, s. 112-116.

Valde-Nowak P., Cieśla M., Kraszewska A., Kerneder-Gubała K., Rak K., Wawrzczak M., 2016, Sites from the Stone Age from Dunajec river upper catchment basin – new perspective, Acta Archaeologica Carpathica, vol. LI, 2016, s. 293-306.

Valde-Nowak P., Kraszewska A., Cieśla M., Nadachowski A. 2018, Late Magdalenian campsite in a rock shelter at the Obłazowa Rock, [w:] Multas per gentes et multa per saecula. Amici magistro et college suo Ioanni Christopho Kozłowski dedicant, Valde-Nowak P., Sobczyk K., Nowak M., Źrałka J. red. Kraków, s. 175-183.

Valde-Nowak P., Kraszewska A., Cieśla M. 2017, Magdalenian figurine from Obłazowa Cave, Acta Archaeologica Carpathica, vol. LII, 2017, s. 299-304.

Buławka S., Kerneder-Gubała K., Cieśla M., Gorazd-Dziuban P., Kocańda P. 2017, Proceedings of a scientific conference Archaeology of the mountains. In memoriam Professor Andrzej Żaki, Acta Archaeologica Carpathica, Chronicle, vol. LII, 2017, s. 353-359.

Prace magisterskie

(2010) Inwentarz z warstwy XIX Jaskini w Obłazowej z badań w 2008 roku na tle problematyki Taubachienu. Praca napisana pod kierunkiem prof. dr hab. P. Valde-Nowaka, napisana i obroniona w Instytucie Archeologii UJ.

(2012) Українські назви грибів. (Ukraińskie nazwy grzybów). Praca napisana pod kierunkiem prof. dr hab. A. Fałowskiego, napisana i obroniona w Katedrze Ukrainistyki w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej UJ.

Rozprawa doktorska

(2018) Paleolit środkowy w Karpatach Zachodnich. Rozprawa napisana pod opieką naukową prof. dr hab. P. Valde-Nowaka, napisana i obroniona w Instytucie Archeologii UJ.

Konferencje z odczytem

M. Cieśla, Przemysły tzw. Taubachienu na przykładzie zespołu z warstwy XIX Jaskini w Obłazowej, I Seminarium Krzemieniarskie organizowane przez SNAP oddz. w Warszawie, Instytut Archeologii UW, PMA w Warszawie i Stowarzyszenie Krzemieniarskie SKAM, Warszawa 2010.

P. Valde-Nowak, M. Cieśla, Epizod mikocki w Obłazowej, Konferencja Sprawozdawcza Instytutu Archeologii UJ, Prace badawcze w sezonie 2012, Kraków 6-7 grudnie 2012

M. Cieśla, P. Valde-Nowak, Мікокські індустрії на території Прикарпаття. Порівняльна характеристика стоянок з України, Польщі і Словаччини (Przemysły mikockie na terenach przykarpackich. Charakterystyka porównawcza stanowisk z terenów Ukrainy, Polski i Słowacji), X Międzynarodowa Konferencja „Archeologia Zachodu Ukrainy”, Lwów 22-24 maja 2013 r.

P. Valde-Nowak, M. Cieśla, A. Kraszewska, Prace archeologiczne w Jaskini w Obłazowej w 2013 roku, Konferencja Sprawozdawcza Instytutu Archeologii UJ, Prace badawcze w sezonie 2013, Kraków 28 listopada 2013 r.

P. Valde-Nowak, M. Cieśla, A. Kraszewska, Badania sondażowe w Skwirtnym w Beskidzie Niskim w 2013 roku, Konferencja Sprawozdawcza Instytutu Archeologii UJ, Prace badawcze w sezonie 2013, Kraków 28 listopada 2013 r.

M. Cieśla, Paleolit Środkowy w Karpatach Zachodnich, Konferencja Sprawozdawcza Instytutu Archeologii UJ, Prace badawcze w sezonie 2013, Kraków 29 listopada 2013 r.
P. Valde-Nowak, M. Cieśla, Missing elements in cultural understanding of hydrothermal landscape of Carpathians in Middle Palaeolithic, XVII World UISPP Congress, Burgos 1-7 września 2014 r.

M. Cieśla, P. Valde-Nowak, Unique handaxe from Obłazowa Cave, 11th SKAM Lithic Workshop, The multifaceted biface – Bifacial technology in Prehistory, Miskolc 20-22 października 2014 r.

P. Valde-Nowak, M. Cieśla, A. Kraszewska, Nowa Biała stan. 1 i 2, badania w sezonie 2014, Konferencja Sprawozdawcza Instytutu Archeologii UJ, Prace badawcze w sezonie 2014, Kraków 4-5 grudnia 2014 r.

P. Valde-Nowak, M. Cieśla, A. Kraszewska, Badania stanowisk ze starszej epoki kamienia w Nowej Białej na Podhalu w latach 2012-2014, Konferencja sprawozdawcza IAIE PAN, Igołomia 9 czerwca 2015 r.

M. Cieśla, A. Kraszewska, P. Valde-Nowak, Neandertalczycy i pierwsi Homo sapiens w przełomie Białki, „Poszukiwacze skarbów, badacze, grotołazi. Z dziejów odkrywania i eksploracji jaskiń tatrzańskich”, Międzynarodowa Konferencja Naukowa, 5 grudnia 2015 r., Nowy Targ.

M. Cieśla, A. Kraszewska, P. Valde-Nowak, Re-worked artifacts and models of raw material as indicators for settlement duration on Middle Paleolithic sites in the highlands of Central Europe, Society for American Archaeology 82nd Annual Meeting, 29.03-2.04.2017, Vancouver, BC, Kanada.

P. Valde-Nowak, A. Kraszewska, M. Cieśla, Magdalenien w Jaskini w Obłazowej, Konferencja Sprawozdawcza Instytutu Archeologii UJ, Prace badawcze w sezonie 2015, 3-4.12.2015.

M. Cieśla, A. Kraszewska, P. Valde-Nowak, Neandertalczycy i pierwsi Homo sapiens w przełomie Białki, Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Poszukiwacze skarbów, badacze, grotołazi. Z dziejów odkrywania i eksploracji jaskiń tatrzańskich, 5 grudnia 2015 r., Nowy Targ.

M. Cieśla, A. Kraszewska, P. Valde-Nowak, Jaskinia w Obłazowej – nowe elementy w sekwencji paleolitycznej, Konferencja Archeologiczna Epoka Kamienia w Karpatach, Krosno, 16-17.11.2016 r.

M. Cieśla, A. Kraszewska, P. Valde-Nowak, K. Sobczyk, Ciemna, Obłazowa, Klissoura – badania stanowisk jaskiniowych w 2016, Konferencja Sprawozdawcza Instytutu Archeologii UJ, Prace badawcze w sezonie 2016, 1-2.12.2016.

P. Valde-Nowak, M. Cieśla, A. Kraszewska, J. Skłucki, K. Rak, A. Wydrzycki, Najnowsze odkrycia w Jaskini w Obłazowej, Archaeology of The Mountains, In Memoriam Professor Andrzej Żaki, Nowy Targ 12-13.10.2017.

P. Valde-Nowak, M. Cieśla, A. Kraszewska, J. Skłucki, K. Rak, A. Wydrzycki, Najnowsze odkrycia w Jaskini w Obłazowej, Konferencja Sprawozdawcza Instytutu Archeologii UJ, Prace badawcze w sezonie 2017, 30.11-1.12.2017.