Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Instytut Archeologii UJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

UWAGA! Aktualizacja: Zasady nauczania w naszym instytucie w I semestrze 2020/2021

UWAGA! Aktualizacja: Zasady nauczania w naszym instytucie w I semestrze 2020/2021

Podobnie jak na całym Wydziale Historycznym UJ, zajęcia w pierwszym semestrze roku akademickiego 2020/2021 odbywać się będą w Instytucie Archeologii w systemie zdalnym z elementami nauczania stacjonarnego. Zajęcia prowadzone całkowicie lub częściowo w trybie stacjonarnym realizowane będą w następujących terminach:

Podobnie jak na całym Wydziale Historycznym UJ, zajęcia w pierwszym semestrze roku akademickiego 2020/2021 odbywać się będą w Instytucie Archeologii w systemie zdalnym z elementami nauczania stacjonarnego. Zajęcia prowadzone całkowicie lub częściowo w trybie stacjonarnym realizowane będą w następujących terminach:

Studia I stopnia:

1 rok: październik-listopad
2 rok: listopad-grudzień
3 rok: grudzień-styczeń

Studia II stopnia:

1 rok: październik
2 rok: październik

Do realizacji całkowicie lub częściowo w trybie stacjonarnym w pierwszym semestrze przewidziane zostały następujące zajęcia:

Studia I stopnia:

1 rok:
- Źródłoznawstwo archeologiczne 1
- WF (częściowo)

2 rok:
- Źródłoznawstwo archeologiczne 2
- Proseminarium (częściowo)

3 rok:
- Archeologia środowiska 2 (częściowo)
- Źródłoznawstwo archeologiczne 3
- Metody informatyczne w archeologii
- Seminarium licencjackie (częściowo)

Studia II stopnia:

1 rok:
- Seminarium (częściowo)

2 rok:
- Wykład monograficzny 3: archeologia pradziejowa (częściowo)
- Seminarium magisterskie (częściowo)

Pozostałe zajęcia na wszystkich latach studiów I i II stopnia odbywać się będą w pierwszym semestrze w trybie zdalnym (pełne programy studiów dostępne są na stronie: https://sylabus.uj.edu.pl/). Planowana jest realizacja zajęć z użyciem narzędzi umożliwiających bezpośrednie uczestnictwo grupy (zwłaszcza MS Teams, Skype, Zoom). Z tego powodu prosimy o przygotowanie urządzeń elektronicznych i dostępu do sieci Internet umożliwiających korzystanie z komunikatorów z użyciem dźwięku i obrazu.

UWAGA: Powyższy plan może ulec zmianie ze względu na rozwój pandemii, kwestie bezpieczeństwa bądź organizacyjne.

UWAGA: W okresach zjazdów prowadzone będą również zajęcia w formie zdalnej, dlatego prosimy zadbać o dostęp do sprzętu elektronicznego (komputera, tabletu, smartfonu itd.) umożliwiającego korzystanie z aplikacji internetowych w tym czasie.

Polecamy również
Uwaga! Zmiana w terminie rejestracji na zajęcia
[UJ 2015] nauczenie_20_21_aktualizacja
Sekretariat: Nowe zasady dostępu dla studentów
Terminy egzaminów w sesji poprawkowej

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Media społecznościowe