Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Instytut Archeologii UJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rada Naukowa Instytutu Archeologii UJ

Rada Naukowa IA UJ opiniuje wszystkie projekty naukowe w ramach funkcjowania IA UJ.

Przewodniczący Rady Naukowej prof. dr hab. Krzysztof Ciałowicz
Sekretarz naukowy Dr Anna Gawlik
Prof. dr hab. Wojciech Blajer
Dr hab. Jarosław Bodzek
Prof. dr hab. Jan Chochorowski
Prof. dr hab. Renata Madyda-Legutko
Dr hab. Marek Nowak, prof. UJ
Prof. dr hab. Ewdoksia Papuci-Władyka
Prof. Dr hab. Jacek Poleski
Dr hab. Marcin Przybyła
Dr hab. Judyta Rodzińska-Nowak
Prof. dr hab. Paweł Valde-Nowak
Dr hab. Jarosław Źrałka
Informacje kontaktowe

Adres: Gołębia 11, 31-007 Kraków

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Media społecznościowe