Dr Anna Gawlik

| e-mail: a.gawlik@uj.edu.pl

Ukończyła studia archeologiczne w IA UJ i obroniła pracę magisterska pt.: "Znaleziska typu scytyjskiego z terenu Wyżyny Mołdawskiej i Besarabskiej" w 1997 roku. W roku 2005 uzyskała tytuł doktora na podstawie pracy pt.: "Oddziaływania scytyjskie na zachodnich i północno-zachodnich obrzeżach Wielkiej Scytii".
Brała udział w licznych badania wykopaliskowych w kraju (np. Łubowice) i zagranicą, m.in. jako uczestnik polsko-ukraińskiej ekspedycji archeologicznej w Ryżanówce, Mielnikach i Koszarach. Obecnie od 2002 roku prowadzi prace wykopaliskowe (o charakterze ratowniczym) na grodzisku kultury łużyckiej w Witowie koło Koszyc. Od 2005 roku zatrudniona w instytucie na etacie asystenta a od 2008 adiunkta.

Zainteresowania naukowe

 • Oddziaływania środowisk koczowniczych (Scytów) na społeczności rolnicze Europy Wschodniej i środkowej
 • Rola migracji w pradziejach ze szczególnym uwzględnieniem epoki brązu
 • Interpretacja symboliki oraz znaczenia pochówków kultowych na osiedlach kutry łużyckiej

Najważniejsze publikacje

 • 1997 Jan Chochorowski, Anna Gawlik Żelazny czekan kultury Vekerzug z Żuklina, gm. Kańczuga, MSROA, XVIII, s. 173-179
 • 1997-1998 Anna Gawlik Zur Genese der skythischen Dolche vom Posmuş-Typ aus Siebenburgen, Acta Archeologica Carpathica, t. XXXIV. S. 25-37.
 • 1998 Anna Gawlik Znaleziska scytyjskie na Wyżynie Mołdawskiej i Besarabskiej, MSROA, XIX, s. 53-79.
 • 2004 Anna Gawlik Bronzovyj kinzal iz Russkich Folvarkov, r-n. Kamenec-Podolskij (w:) Kimmerowie Scytowie Sarmaci, Księga poświęcona pamięci profesora Tadeusza Sulimirskiego, Kraków, s. 161-168.
 • 2005 Anna Gawlik Znaleziska scytyjskie w zasięgu kultury wysockiej, (w:) Problemy kultury wysockiej, Rzeszów, s. 205-219.
 • 2005 Anna Gawlik, Marcin S. Przybyła Początki wczesnej epoki żelaza w Kotlinie Sandomierskiej (w:) Archeologia Kotliny Sandomierskiej, Rocznik Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, nr 4, monograficzny, Stalowa Wola, s. 313-352.
 • 2006 Anna Gawlik, Piotr Godlewski Ein Bericht von den Ausgrabungen an der Fundstelle 1 in Witów, gde. Koszyce in der Saison 2002-2003, Recherches Archeologiques de 1999 - 2003, s. 112 - 118.
 • 2007 Anna Gawlik Geneza zausznic gwoździowatych (w:) Studia nad epoką brązu i wczesną epoką żelaza w Europie, Księga poświęcona profesorowi Markowi Gedlowi na pięćdziesięciolecie pracy w Uniwersytecie Jagiellońskim, Kraków, s. 219 - 240.
 • 2007 Anna Gawlik, Piotr Godlewski Monety piastowskie z Witowa, Alma Mater numer specjalny 99/2008, s. 85 - 88.