Mgr Grzegorz Bąk-Pryc

| e-mail: grzegorz.pryc@uj.edu.pl

mgr Grzegorz Bąk-Pryc – archeolog, pracownik Instytutu Archeologii UJ oraz doktorant w Zakładzie Archeologii Egiptu i Bliskiego Wschodu. Prezes Fundacji Archaeologica działającej przy instytucie, zastępca kierownika badań na stanowisku Tell el-Murra (Delta Nilu, Egipt), członek misji archeologicznej na stanowisko Tell el-Farkha (Delta Nilu, Egipt). W swojej problematyce badawczej interesuje się zagadnieniami które dotyczą procesów poprzedzających okres formowana się państw na obszarze Egiptu i Mezopotamii.


Członek międzynarodowych stowarzyszeń archeologicznych i badawczych takich jak: European Association of Archaeologist (EAA), American Schools of Oriental Reserach (ASOR), International Association of Egyptologists (IAE) oraz Bristish Institute for the Study of Iraq (BISI).

Zainteresowania naukowe

- przemiany w społeczeństwach post-neolitycznych/chalkolitycznych w procesie formowania się państwa egipskiego
- sytuacja kulturowa w okresie V i IV tysiąclecia p. Ch. na terenie Egiptu i Bliskiego Wschodu
- naczynia kamienne z obszaru Egiptu i Bliskiego Wschodu
- tradycyjne i nowoczesne metody dokumentacji archeologicznej
- ochrona dziedzictwa kulturowego 

Dydaktyka:

- Źródłoznastwo Archeologiczne 

Profile

Acadeamia.edu
ResearchGate
ORCID: 0000-0003-2183-6651