Dr Joanna Dębowska-Ludwin

| e-mail: joanna.debowska-ludwin@uj.edu.pl

Specjalizuje się w tematyce związanej z egipskim obrządkiem pogrzebowym w okresie pre- i wczesnodynastycznym. Wieloletni członek Polskiej Ekspedycji Archeologicznej do Wschodniej Delty Nilu, w ramach której nadzoruje prace na cmentarzysku w Tell el-Farcha. Autorka kilkudziesięciu publikacji.
Zainteresowania badawcze koncentruje wokół kwestii związanych z wczesnym egipskim obrządkiem pogrzebowym, rozwojem egipskiej architektury ceglanej i wczesnymi kontaktami egipsko-lewantyńskimi, a także dydaktyką archeologii.
Studia w Instytucie Archeologii UJ zakończone obroną pracy magisterskiej "Ceramika kultury dolnoegipskiej", stopień doktora uzyskany w 2006r. na podstawie pracy "Obrządek pogrzebowy w Dolnym Egipcie w okresie pre- i wczesnodynastycznym". Udział w licznych ekspedycjach badawczych zarówno w Polsce jak i w Egipcie, Sudanie, Francji czy na Ukrainie. Wieloletni członek ekspedycji do Tell el-Farcha, gdzie od 2001r. nadzoruje prace na cmentarzysku. Uczestnik badań IFAO na stanowisku Kom el-Khilgan w Egipcie oraz współpracującego z Ben-Gurion University of Negev, Israel projektu TRONE (Trade Routes of the Near East) skupiającego się na badaniu szlaków handlowych w Południowym Lewancie we wczesnej epoce brązu.
Wzięła udział w wielu konferencjach naukowych: krajowych i zagranicznych (min. Dead Sea, Jordan 2013, Chicago 2012, Kraków 2012, Poznań 2011, Nowy Jork 2011, Pułtusk 2009, Londyn 2008, Tuluza 2005, Poznań 2003, Kraków 2002, Puszczykowo 2001). Członek European Association of Archaeologists, International Association of Egyptologists, World Archaeological Congress i American Schools of Oriental Research.
Od ponad 10 lat prowadzi zajęcia dla studentów archeologii z zakresu archeologii Egiptu i Bliskiego Wschodu oraz praktycznych umiejętności zawodowych. Od 2007 asystent w Zakładzie Archeologii Egiptu i Bliskiego Wschodu Instytutu Archeologii UJ.

Zainteresowania badawcze

 • Obrządek pogrzebowy we wczesnym Egipcie
 • Egipska architektura grobowa
 • Egipsko-lewantyńskie kontakty handlowe we wczesnej epoce brązu
 • Starożytne systemy pisma
 • Dydaktyka archeologii

Wybrane publikacje

 • 2012   The cemetery [w:] M. Chłodnicki, K.M. Ciałowicz i A. Mączyńska, Tell el-Farkha I. Excavations 1998-2011, Poznań-Kraków: 53-75.
 • 2012   Political and economic transformation as reflected by burial rites observed at the Protodynastic part of cemetery in Tell el-Farkha, Polish Archaeology in the Mediterranean 20, Research 2008: 457-466.
 • 2011    Sepulchral architecture in detail: New data from Tell el-Farkha [w:] R. F. Friedman i P. N. Fiske (red.), Egypt at its Origins 3. Proceedings of the Third International Conference "Origin of the State. Predynastic and Early Dynastic Egypt", London, 27th July – 1st August 2008, Orientalia Lovaniesa Analecta 205: 257-268.
 • 2011    Early Egyptian tomb security – middle class burials from Tell el-Farkha, Studies in Ancient Art and Civilization 15: 29-36.
 • 2011    Bone material and mineralogical processes of its destruction at the site of Tell el-Farkha (współautor M. Pawlikowski), Studies in Ancient Art and Civilization 15: 37-47.
 • 2011    The necropolis at Tell el-Farkha reconsidered, Recherches Archéologiques NS 2: 4-20.
 • 2010    Tell el-Farkha (2009 season): grave no. 100 (współautorzy M. Jucha, P. Kołodziejczyk i G. Pryc), Studies in Ancient Art and Civilization 14: 23-42.
 • 2010    Mineralogical investigation of organic material from Protodynastic and Old Kingdom graves at the cemetery in Tell el-Farkha, the Nile Delta, Egypt (współautor M. Pawlikowski), Studies in Ancient Art and Civilization 14: 43-54.
 • 2010    Multiple and disordered burials as special funerary practices in early Egypt – examples from Tell el-Farkha, Folia Orientalia 47: 371-378.
 • 2009    The catalogue of graves from Tell el-Farkha, Recherches Archeologiques NS 1: 459-489.
 • 2009    Burial custom in Lower Egypt in the Pre- and Early Dynastic periods, Recherches Archeologiques NS 1: 605-608.
 • 2009    Tell el-Farkha Necropolis. Seasons 2001-2004 [w:] J. Popielska-Grzybowska et al. (red.), Proceedings of the Third Central European Conference of Young Egyptologists. Egypt 2004: Perspectives of Research. Warsaw 12-14 May 2004, Pułtusk 2009: 49-53.
 • 2008    Southern trench. The graves [w:] M. Chłodnicki and K.M. Ciałowicz with contributions by R. Abłamowicz, J. Dębowska-Ludwin, M.A. Jucha, A. Mączyńska, G. Pryc, M. Rozwadowski, M. Sobas, Polish Excavations at Tell el-Farkha (Ghazala) in the Nile Delta. Preliminary Report 2006-2007, Archeologia 59: 128-132.
 • 2008    Burial custom and political status of local societies. A view from Tell el-Farkha [w:] B. Midant-Reynes, Y. Tristant, J. Rowland i S. Hendrickx (red.), Egypt and its Origins 2, Orientalia Lovaniensa Analecta 172: 1107-1117.
 • 2008    Pozdrowienia z Tell el-Farcha (współautor P. Kołodziejczyk), Alma Mater 99: 215-217.
 • 2007    Tell el-Farkha necropolis in 2003 [w:] K. Kroeper, M. Chłodnicki i M. Kobusiewicz (red.), Archaeology of Early Northeastern Africa, Poznań: 935-943.
 • 2007    Badania nad pismem egipskim w XIX wieku [w:] W. Szturc i M. Bizior-Dombrowska (red.), Hieroglifem pisane dzieje… Starożytny Wschód w wyobraźni romantyków, Warszawa: 29-52.
 • 2006    The Graves [w:] M. Chłodnicki i K.M., Ciałowicz et al., Polish Excavations at Tell el-Farkha (Ghazala) in the Nile Delta. Preliminary report 2004-2005, Archeologia LVII: 94-96.
 • 2004    Cemetery at the Eastern Kom [w:] M. Chłodnicki i K.M. Ciałowicz  et al., Polish Excavations at Tell el-Farkha (Ghazala) in the Nile Delta. Preliminary Report 2002-2003, Archeologia LV: 66-68.
 • 2004    Tell el-Farkha – a prehistoric settlement site in the Nile Delta, Folia Orientalia: 57-69.
 • 2004    The graves of Tell el-Farkha (Seasons 2001-2002) (współautorzy R. Abłamowicz i M. Jucha) [w:] S. Hendrickx, R. Friedman, K.M. Ciałowcz i M. Chłodnicki (red.) Egypt and its Origins. Studies in Memory of B. Adams, Orientalia Lovaniensa Analecta 138: 399-420.